Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

HMS kurs

Gode arbeidsplasser hele livet

I Norge ledes kampanjen av Arbeidstilsynet, men det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) lanserte nylig den toårige kampanjen «Gode arbeidsplasser hele livet».

hms kurs

Kampanjen understreker de helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinstene ved at folk står lenger i arbeid. «Eldre» arbeidstakere har mye å bidra med i arbeidslivet. Nettsiden til kampanjen er https://healthy-workplaces.eu/no

Våre HMS kurs fokuserer også på dette gjennom inkluderende arbeidsliv og tilrettelegging for arbeidstakere. Det er nyttig for både ledere, verneombud og tillitsvalgte å ha et aktivt forhold til dette.

Vårt HMS kurs for ledere gir nødvendig innføring i inkluderende arbeidsliv. Videre har Verneombud det samme tilbudet. Verneombudskurset finnes også på engelsk.

Pressemeldingen fra Arbeidstilsynet skriver blant annet:

Den direkte gevinsten av at 62-67-åringer står ett til to år lenger i arbeid, antas å ligge på omtrent 32 milliarder kroner i 2030. En dobling av yrkesdeltakelsen blant seniorer over 67 år tilsvarer 85.000 nye årsverk. Det viser en undersøkelse NyAnalyse har gjennomført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk og ECONA

Advokatfirma vant Seniorprisen

Advokatfirmaet DLA Piper er kåret til vinner av "Årets Seniorinitiativ 2015". Advokatfirmaet mottar prisen for satsingen på større aldersmangfold, blant annet gjennom nyrekruttering av flere advokater i aldersgruppen 60-70 år.