Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Gode arbeidsplasser hele livet

I Norge ledes kampanjen av Arbeidstilsynet, men det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) lanserte nylig den toårige kampanjen «Gode arbeidsplasser hele livet».

hms kurs

Kampanjen understreker de helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinstene ved at folk står lenger i arbeid. «Eldre» arbeidstakere har mye å bidra med i arbeidslivet. Nettsiden til kampanjen er https://healthy-workplaces.eu/no

Våre HMS kurs fokuserer også på dette gjennom inkluderende arbeidsliv og tilrettelegging for arbeidstakere. Det er nyttig for både ledere, verneombud og tillitsvalgte å ha et aktivt forhold til dette.

Vårt HMS kurs for ledere gir nødvendig innføring i inkluderende arbeidsliv. Videre har Verneombud det samme tilbudet. Verneombudskurset finnes også på engelsk.

Pressemeldingen fra Arbeidstilsynet skriver blant annet:

Den direkte gevinsten av at 62-67-åringer står ett til to år lenger i arbeid, antas å ligge på omtrent 32 milliarder kroner i 2030. En dobling av yrkesdeltakelsen blant seniorer over 67 år tilsvarer 85.000 nye årsverk. Det viser en undersøkelse NyAnalyse har gjennomført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk og ECONA

Social tagging:

Comments are closed.