Hvordan virker HMS kursene på HMSdirekte?

Hand with keyboard§ 3-5 i Arbeidsmiljøloven lyder: «Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid». Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Arbeidsgiver er også ansvarlig for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere har tilstrekkelig kunskap om helse, miljø og sikkerhet. Kurset vårt er også relevant for disse gruppene.

HMS-kurset er 100% online og er basert på egenstudie og e-læring. Alt materiale er gjort lett tilgjengelig på HMSdirekte.no. I tillegg finner du mye bakgrunnsmateriale og linker til eksterne resurser relatert til Helse, Miljø og Sikkerhet.

Hvordan virker HMS kursene til HMSdirekte?

HMSdirekte legger stor vekt på å gjøre det kontinuerlige HMS arbeidet effektivt og tilpasset din arbeidssituasjon. Prosessen gjøres i følgende steg:

  1. Du tar først HMS kurset der vi har organisert Arbeidsmiljøloven og foreskrifter på en oversiktlig måte. Kurset er 100% online og dekker alle krav arbeidstilsynet og lovgivningen stiller.
  2. Du gjennomfører HMS testen. Testen kan du ta når du vil og har til hensikt å kontrollere at du har riktig kompetansenivå
  3. Du mottar en epost med en bekreftelse på gjennomført HMS test. I eposten ligger vedlagt dokumenter og maler du trenger i HMS arbeidet, blandt annet et komplett internkontrollsystem. I eposten ligger også en faktura på gjennomført HMS kurs
  4. Straks vi har registrert betaling sender vi deg kursbeviset for fullført HMS opplæring enten pr epost eller  i posten.
  5. Videre vil du jevnlig følges opp med relevant informasjon slik at HMS arbeidet i din bedrift går smertefritt også i fremtiden.

HMSdirekte.no kan også tilby tilpassede HMS kurs og HMS-tester for din bedrift. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker et kurs med tilhørende test som skreddersydd for din bransje og bedrift.