Oversikt HMS kurs

Her kan du gjennomføre HMS kurs for ledere, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og grunnkurs i HMS.

Kursene forholder seg til de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter, og bygger på rettledningen gitt av arbeidstilsynet.

kr. 1990,- ex.MVA Verneombud, AMU

Verneombudskurs

HMS kurs for verneombud og AMU. Et alternativ til 40-timerskurs.

kr. 1990,- ex.MVA Daglig leder

HMS kurs for ledere

Lovpålagt HMS kurs for daglig leder.

kr. 1990,- ex.MVA Alle ansatte

HMS Grunnkurs

Generell HMS opplæring for alle ansatte.

Det kreves ingen påmelding. Kurset kan startes når det passer. Etter bestått kurs mottar kurstakeren en bekreftende epost med faktura og ytterligere informasjon. Straks HMS kurset er betalt utstedes et kursbevis for godkjent gjennomføring av HMS-kurs.