Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

HMS kurs

Godt HMS-arbeid lønner seg! Seminar for transportbransjen.

4831726_blog

Arbeidsgivere og ansatte i godstransportvirksomheter inviteres til seminar for å diskutere og lære mer om arbeidsmiljøarbeid og regelverk.

Er du arbeidsgiver eller ansattrepresentant i en godstransportvirksomhet? Da er du herved invitert til et seminar om hvordan du kan komme i gang med eller styrke arbeidsmiljøarbeidet i bedriften.

Temaet er «Godt HMS- arbeid lønner seg», og målgruppen er små og mellomstore virksomheter innen godstransportbransjen.

Du vil lære mer om regelverket og relevant forskning, Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn, få veiledning fra erfarne inspektører fra Arbeidstilsynet og kunne diskutere problemstillinger med andre fra samme bransje.

Seminaret arrangeres i Oslo 20. september 2016 og i Trondheim 6. oktober 2016 kl. 13.00-18.00.

Påmelding her (ekstern link)

HLR redder liv

Adressa.no skriver at Midt-Norge er i Europatoppen på hjerte og lungeredning!

hms kurs HLR

Vi er på jobben det meste av tiden vi er våkne i løpet av en uke. Sånn sett er det sannsynlig at man an få et illebefinnende mens man er på jobb. Da får man håpe kollegaene kan sin førstehjelp…

Når en person får hjertestans har en person startet med hjerte- og lungeredning (HLR) før ambulansen kommer i åtte av ti tilfeller i Midt-Norge. Det gjør at Midt-Norge er på landstoppen, viser ferske tall fra Helsedirektoratet.

Kilde Adressa.no

– Ansatte i skoler og barnehager er pålagt førstehjelpskurs, mens flere bedrifter kjører interne kurs for ansatte, sier HMS-rådgiver Ola Brønner ved Midtnorsk sikkerhetsopplæring.

Et HMS kurs, enten man er leder, verneombud eller ansatt er et godt utgangspunkt for en trygg arbeidsplass.

Les med om våre HMS kurs for ledere her. (HMS kurs på engelsk er tilgjengelig her)

Gode arbeidsplasser hele livet

I Norge ledes kampanjen av Arbeidstilsynet, men det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) lanserte nylig den toårige kampanjen «Gode arbeidsplasser hele livet».

hms kurs

Kampanjen understreker de helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinstene ved at folk står lenger i arbeid. «Eldre» arbeidstakere har mye å bidra med i arbeidslivet. Nettsiden til kampanjen er https://healthy-workplaces.eu/no

Våre HMS kurs fokuserer også på dette gjennom inkluderende arbeidsliv og tilrettelegging for arbeidstakere. Det er nyttig for både ledere, verneombud og tillitsvalgte å ha et aktivt forhold til dette.

Vårt HMS kurs for ledere gir nødvendig innføring i inkluderende arbeidsliv. Videre har Verneombud det samme tilbudet. Verneombudskurset finnes også på engelsk.

Pressemeldingen fra Arbeidstilsynet skriver blant annet:

Den direkte gevinsten av at 62-67-åringer står ett til to år lenger i arbeid, antas å ligge på omtrent 32 milliarder kroner i 2030. En dobling av yrkesdeltakelsen blant seniorer over 67 år tilsvarer 85.000 nye årsverk. Det viser en undersøkelse NyAnalyse har gjennomført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk og ECONA