Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Archives for Ukategorisert

Konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe)

SAFE stod for en meget sterk markering av forbundet under Arendalsuka 14-19 August. Vi inviterte miljøbevegelsen til debatt. Med i panelet fikk vi antagelig de tyngste meningsbærerne i Norge.

SAFE har for andre året på rad markert seg med å invitere sine menings motstandere til debatt. De fleste andre debatter under Arendalsuka bærer veldig preg av at panelet er meningsfeller og derfor ofte gjentar panelt seg selv. SAFE ønsker derimot temperatur og ønsker å utfordre våre meningsmotstandere.

Journalist fra TV2/ NRK Oddvar Stenstrøm ledet debatten i kjent stil. Paneldeltagere er Olje og energiminister Terje Søviknes (FRP), Vice president i Statoil Bjørn Otto Sverdrup, stortingsrepresentant og energitalsperson Terje Lien Aasland (AP), Leder for Bellona Frederic Hauge, Leder for Greenpeace Norge Truls Gullowsen, Forbundsleder i Lederne Audun A Ingvartsen og SAFE forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Vår egen forbundsleder Hilde-Marit Rysst var engasjert som vanlig og antagelig den med klarest melding til sine motdebattanter og gjorde en sjelden god debatt.

Det var meningen at debatten skulle kringkastes via TV2 nyhetskanalen, men opptaket ble dessverre for teknisk dårlig for TV. En redigert versjon av opptaket presenteres her.  Se video under og følg debatten, vel verdt å få med seg.

Informasjon vedrørende kommende mekling hos Deepocean AS

Våre medlemmer har gjennom de siste lønnsoppgjørene fra 2014 måttet godta en kraftig reallønnsnedgang som følge av bedriftens situasjon.  I tillegg til dette har vi også vært med på et spareprogram som har hatt direkte innvirkning på den enkelte ansattes økonomi og fritid med familie.  Dette i form av midlertidige kutt i lønn, kutt i tillegg, gratis arbeid, arbeid utover normalt årsverk uten overtidsbetaling, samt at vi har gått mer over til disponibelplaner i stedet for skiftplaner.

Vi har i løpet av de siste to årene måttet tåle å miste mange gode kolleger ved at mange har blitt oppsagt i disse sparetider, samt at vi også har vært gjennom permitteringer.

Disse tiltakene har våre medlemmer sett på som nødvendige tiltak for å «redde selskapet og sikre framtiden for vår egen arbeidsplass».

Vi opplever i dag at ordrereserven til selskapet er bra og vi ser en utstrakt bruk av innleie og et sterkt behov for nyansettelser og opprykk i egne rekker. Når vi samtidig også opplever at selskapet investerer i nytt utstyr, mener vi at det også er på tide å investere i de ansatte for å unngå at vi mister flere gode kolleger i fremtiden når aktiviteten tar seg opp i bransjen.

I tilbudet vi har mottatt fra bedriften, har de også i år basert seg på en reallønnsnedgang for vår gruppe som ikke er på nivå med dem vi kan sammenligne oss med i bransjen.

SAFE mener det er uakseptabelt å godta en reallønnsnedgang for tredje året på rad.

Da vi samtidig ser at andre grupper innad i selskapet oppnår et høyere oppgjør enn det som tilbys oss, har vi valgt å bryte årets forhandlinger

Dato for mekling er satt til 26. og 27.07. med frist til kl. 24:00 27.07.2017.

Hvis mekling ikke fører fram til en enighet vil vi se oss nødt til i første omgang å ta våre medlemmer om bord på Normand Ocean ut i streik fra kl. 00:00 28.07.2017.

Det er stor kampvilje blant medlemmene, og slik tilbudet ligger i dag, kan vi ikke leve med.

 

 

SAFE tok ansvar

SAFE valgte å signere på årets forhandlinger på NR området. Selv om aktivitetsnivået i næringen er på vei opp, så er ratene fortsatt veldig moderate. Norges Rederiforbund manet under forhandlingene til moderasjon og ba foreningene ta ansvar.

SAFE hadde ønsket seg et bedre lønnsoppgjør for sine medlemmer på tariffavtalen. Etter flere år med moderate lønnsoppgjør og dertil reallønnsnedgang, så forventet vi i år en bedre lønnsutvikling for våre medlemmer. Forutsetningene for årets lønnsforhandlinger i år tilsier imidlertid at medlemmene skal opprettholde kjøpekraften basert på en lønns- og prisvekst på to prosent for inneværende år.

Resultatet av forhandlingene ble et generelt tillegg på 10 000 kroner og to kroner på nattillegget. En garantibestemmelse for de individuelt avlønnede kom også på plass.

For gruppen individuelt avlønnede gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 10.000 kroner per år i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minst 6.000 kroner og ytterliggere 3.275 kroner med virkning fra 1. januar 2018.

Utvalgsarbeidet som ble tatt inn i Riksmeklerens møtebok i 2016 vedrørende pensjonsutvalg og utredning av konsekvenser ved en eventuell tilslutning for helsetapsforsikringen til OSO-ordningen, blir også videreført.

Under lønnsforhandlingene hadde SAFE dialog med de andre fagforeningene.

Protokoll NR 2017