Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Archives for Kurs

Kortkurs for tillitsvalgte 6. og 7. mars

SAFE i Odfjell har bestilt kortkurs som holdes i Bergen. Kurset har plass til flere deltakere, og klubbene oppfordres til å melde på aktuelle deltakere.

Rettigheter i arbeidslivet, hvordan skal vi klare å beholde dem i framtida?

Odfjell ønsker følgende tema: verneombudsrollen og tillitsvalgtrollen. Hvordan kan disse to vervene samarbeide i saker, hvor overlapper rollene hverandre og hvor er rollene mer adskilte.

HMS: ny hverdag, mer skal gjøres med lavere bemanning på kortest mulig tid. Hvor går grensen? Når får vi en storsmell? Hvordan kan vi bli hørt når vi roper varsku?

Hvordan opptre som tillitsvalgt når du blir kontaktet for å løse en sak?

Som tillitsvalgt skal en i henhold til hovedavtalen forsøke å løse saker på lavest mulig nivå om bord. Gjennomgang/ innføring i sakshåndtering fra en mottar en henvendelse fra en kollega til møte med leder om bord er gjennomført.  Viktige momenter er innhenting av fakta, forankring til overenskomsten og arbeidsmiljøloven, gjøre en formell henvendelse til leder om bord og be om et møte, fremleggelse av saksforholdet, gjennomføring av et møte, referat og eventuelt en protokoll fra møtet. Hva skal en tillitsvalgt gjøre før saken sendes til klubbkontoret for å løftes til et høyere nivå.

Rask kurspåmelding til Anita Fløisvik: anita@safe.no  Påmeldigsfrist: 1. mars.

Kursutgifter, inkludert hotell og reise dekkes av SAFE. SAFE bestiller hotellovernatting. Deltaker må selv bestille transport, og får dette dekket ved reiseregning.

Tidsopplysninger for bestilling av transport:

Mandag 6. mars starter kurset 09.30. Tirsdag 7. mars avslutter vi 16.30.

Foredragsholdere blir Tellef Hansen, Owe Ingemann Waltherzøe og Mette Møllerop.

Opplysninger om hotell og program sendes ut i løpet av uke 8.

Nytt kurs for tillitsvalgte i november

Fra mandag 14. til torsdag 17. november holdes grunnleggende kurs for tillitsvalgte i Stavanger og Sandnes. Kurset tar opp en rekke viktige tema som du som tillitsvalgt eller medlem som kan tenke deg å bli tillitsvalgt, vil ha glede av.Påmelding så raskt som mulig, senest mandag 31.10. Påmeldingen sendes Anita Fløisvik: anita@safe.no

SAFE dekker alle utgifter i forbindelse med kurset, og vi bestiller hotellovernatting til kursdeltakere som trenger det. Gi derfor beskjed om du trenger overnatting.

Forelesere er Tellef Hansen, De Facto, juridisk avdeling på SAFE-huset, Roy Erling Furre, Hilde-Marit Rysst, Roy Aleksandersen fra SAFEs ledelse og Mette Møllerop.

Kurs i klubbarbeid

Klubber, klubbstyrer, tillitsvalgte som har behov for kurs i hvordan drive en klubb, kan få dette spesialdesignet. Vi setter sammen et kursinnhold som er tilpasset klubbens behov.

Kurset holdes der det passer klubb/deltakere, og kursholderne fra SAFE kommer altså til dere.

Ta kontakt med Anita Fløisvik: anita@safe.no for nærmere avtale.