Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Hva er en SHA plan?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

8) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

26) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten