Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Hva er en SHA plan?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Trenger alle bedrifter verneombud?

26) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten