Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Hva er en SHA plan?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten