Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Hva er en SHA plan?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

26) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten