Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

14) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Hva er en SHA plan?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten