Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hva er en SHA plan?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

26) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten