Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hva er en SHA plan?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten