Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Trenger alle bedrifter verneombud?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten