Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten