Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

12) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten