Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Trenger alle bedrifter verneombud?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten