Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten