Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten