Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

27) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten