Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Hva er en SHA plan?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

18) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten