Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Hva er en SHA plan?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten