Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Hva er en SHA plan?

12) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten