Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Hva er en SHA plan?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten