Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Hva er en SHA plan?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten