Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Hva er en SHA plan?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten