Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Hva er en SHA plan?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten