Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten