Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten