Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten