Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten