Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten