Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten