Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten