Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Trenger alle bedrifter verneombud?

26) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

27) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten