Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

26) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

27) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten