Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

26) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

27) Trenger alle bedrifter verneombud?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten