Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

26) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

27) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten