Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

26) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

27) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten