Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA
0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

26) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

27) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten