Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Nyheter fra HMSmagasinet

Webinar om fremtidens arbeidsliv

Webinaret er åpent for alle med interesse for arbeidsmiljøfeltet. Temaer er blant annet ny forskning og hva som skal til for å sikre trygt og anstendig arbeid i fremtiden.

Koronapandemien har ført til flere endringer i arbeidslivet som kan ha innvirkning på helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og arbeidstakernes rettigheter. Grensene mellom jobb og fritid har også blitt mer flytende.

Flere studier har forsøkt å forutse konsekvensene av pågående og fremtidige endringer i arbeidslivet, og identifisere tiltak som kan bidra til at endringene fører til positive forbedringer for arbeidstakerne.

I dette webinaret vil eksperter og beslutningstakere se nærmere på konklusjonene i den nordiske rapporten Arbeid i dag og i fremtiden: Perspektiver på arbeidsmiljøutfordringer og muligheter for de nordiske arbeidstilsynene.

Monica Seem, avdelingsdirektør for arbeidsmiljøfag og regelverk, er en av deltakerne som er invitert inn for å si noe om utfordringer i fremtidens arbeidsliv fra et nordisk perspektiv.

Åpent for alle

Webinaret arrangeres den 18. september kl. 09:00 – 10:30.

Det er åpent for alle med interesse for arbeidsmiljøfeltet.

Hvis du ønsker å delta på arrangementet må du registrere deg her.

Se program.

Om ILO
Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er et FN-organisasjon for saker som gjelder anstendig arbeid for alle. ILO er et trepartssamarbeid med fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og medlemslandenes myndigheter. ILO omtaler seg som FNs «vaktbikkje» i arbeidslivet. Norge har deltatt i ILO siden organisasjonen ble grunnlagt i 1919.

Les mer om ILO og annet internasjonalt samarbeid her på intranettet
Fagstoff > Internasjonalt samarbeid

Grøntnæringen i landbruket tar smittevern på alvor

– Det er oppløftende å se at bønder flest ønsker å følge regelverket og gjør tiltak for å forebygge smitte, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Krysser grensene for å jobbe

Grøntnæringen i landbruket, det vil si produsenter av grønnsaker, frukt, bær og poteter, tar årlig imot mange tusen utenlandske arbeidere. I år har næringen vært nødt til å søke Landbruksdirektoratet om tillatelse for å kunne ta utenlandske arbeidstakere inn i landet. 

– Mange tilreisende arbeidere kommer fra land med høyere smittetrykk enn Norge. Før årets sesong prioriterte derfor Arbeidstilsynet å veilede næringen slik at de ble i bedre stand til å unngå smitte mellom arbeidstakerne, og de siste månedene har vi gjennomført en rekke tilsyn i grøntnæringen, sier Trude Vollheim.

– Oppløftende i krevende sesong

Hittil i år har Arbeidstilsynet gjennomført 331 koronatilsyn i landbruket. Her har vi kontrollert om arbeidsgiver har rutiner for å sikre at karantenereglene blir fulgt og om arbeidsgiver jevnlig kartlegger og vurderer risiko knyttet til smitte.

Vi har undersøkt om virksomhetene følger regelverket for smittevern generelt, og spesielt om innkvarteringen som arbeidsgiverne tilbyr, oppfyller kravene til smittevern og øvrige krav.

Vi har avdekt ett eller flere regelverksbrudd i 16 prosent av koronatilsynene, altså i rundt hvert sjette tilsyn.

 Årets sesong har vært krevende for mange, med et regelverk i stadig endring. Næringen har opplevd mye usikkerhet og mindre tilgang på arbeidskraft. Sett i lys av dette, er vi godt fornøyd med at vi har avdekt forholdvis få brudd på reglene for smittevern og innkvartering i grøntnæringen, sier Vollheim.

Tilfeller av mangelfull innkvartering

Innkvartering som bøndene tilbyr arbeidsgiverne, er kontrollert i 213 tilsyn. Her fant vi regelverksbrudd i 11 prosent av tilsynene.

Vi har kommet over innkvarteringer som var tatt i bruk uten at arbeidsgiver hadde søkt om nødvendig forhåndsgodkjenning  eller forhåndsgodkjenninger som Arbeidstilsynet hadde innvilget på feil grunnlag. Andre brudd dreide seg om standarden på innkvarteringen. I noen av tilsynene fant vi for eksempel at arbeidstakerne ikke hadde god nok tilgang til bad og toalett. I noen få saker fant vi også at standarden på innkvarteringen var svært mangelfull.

I koronatilsynene i landbruket har vi så langt vedtatt tre overtredelsesgebyr, mens vi i seks tilsyn har vedtatt stans på grunn av overhengende fare. De fleste reaksjonene kan knyttes til innkvartering. Når vi stanser bruken av innkvartering, må arbeidsgiver dokumentere at faren for smitte ikke lenger er til stede. I regelverket heter det at innkvarteringen skal være forsvarlig før vi kan avslutte stansen.   

Minstelønn og arbeidstid skal kontrolleres

Tema for tilsynene i landbruket vil nå endres noe. Arbeidstilsynet vil i større grad kontrollere om virksomhetene har overholdt bestemmelsene om minstelønn og arbeidstid gjennom sesongen.

Bøndene har ansvar for at regler for arbeidstid, arbeidsfri og pauser blir fulgt, og skal betale sesongarbeiderne minimum den minstelønnen som er vedtatt for næringen.

Fikse bilen? Her er seks råd!

Svart arbeid, dårlige arbeidsforhold og brudd på arbeidsmiljøloven er noe av det som preger den useriøse delen av bilbransjen. Det ble belyst i en rapport som Treparts bransjeprogram for bilbransjen lanserte med Samfunnsøkonomisk analyse i fjor.

Sjekkliste før bilen skal fikses

Useriøse aktører innen bilvask, dekkskift og -oppbevaring og verkstedtjenester kan enkelte steder operere med svært lave priser. Dersom du som forbruker kun tenker på pris når du velger hvem du skal kjøpe tjenester av, kan du i verste fall støtte ulovlige arbeidsforhold og utnytting av arbeidstakere.

Vi oppfordrer deg til å bruke denne sjekklisten når du skal fikse bilen:

  1. Spør seg selv: Er prisen for god til å være sann? Påfallende lav pris går som regel ut over noen eller noe.
  2. Vurder lokalene og arbeidsforholdene til de som jobber der. Ser virksomheten noenlunde ryddig og ordentlig ut?
  3. Sjekk om virksomheten har organisasjonsnummer og er i MVA-registret ved å søke i Brønnøysundregistrene eller i bedriftsbaser på nett, som proff.no.
  4. Velg kun godkjent bilverksted. Sjekk om verkstedet er godkjent på nettsiden til Statens vegvesen.
  5. Betal med kort og be om kvittering.
  6. Dersom du har en mistanke om at virksomheten ikke følger lover og regler: Styr unna!

Kilde: Handlehvitt.no/bil

­– Følger du disse punktene, bidrar du til å slå ned på useriøse aktører, ulovlige arbeidsforhold og utnytting av arbeidstakere. Ved å velge seriøse aktører, bidrar du også til at disse virksomhetene ikke blir utkonkurrert og at ansatte har en trygg og sikker jobb å gå til, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Kampanje for opplyste valg

Treparts bransjeprogram for bilbransjen, som Arbeidstilsynet er del av, kjører nå en informasjonskampanje hvor målet er å få forbrukerne til å kjøpe tjenester fra seriøse aktører som følger regelverket. Kampanjen går i sosiale medier og på radio.

Landingssiden for kampanjen er handlehvitt.no/bil. Her får du tips, informasjon og inspirasjon til hvordan du kan handle hvitt og rett når du skal få noen til å vaske, reparere eller skifte dekk på bilen din.

Godkjenningsordning foreslått

Arbeids- og sosialdepartementet jobber med et forslag om en godkjenningsordning for manuell bilvask, dekkskift og dekklagring. Ordningen innebærer at alle virksomheter som tilbyr disse tjenestene, skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

Formålet med en slik ordning er å styrke arbeidstakernes arbeidsforhold, bedre forholdene i bransjen ved å gjøre det lettere for kunder å velge seriøse leverandører og bidra til at myndighetene får oversikt over de ulike aktørene.