Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Nyheter fra HMSmagasinet

Råd til arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor

Etter koronapandemien og pålagt hjemmekontor, har mange arbeidsgivere åpnet opp for at ansatte kan fortsette å jobbe hjemmefra. En utbredt løsning er at ansatte som ønsker det, kan jobbe hjemmefra noen dager i uka.   

Permanent eller fleksibelt hjemmearbeid kan oppleves som hensiktsmessig av både arbeidsgivere og ansatte. Det er imidlertid viktig å være bevisst på mulige utfordringer ved å jobbe hjemmefra og huske at det stilles krav også til denne kontorløsningen. 

Se vår nettside om hjemmekontor
Les om hvordan du kan velge den beste kontorløsningen for dine ansatte

Oppdatert regelverk 

Snart endres reglene for hjemmekontor. Regjeringen har besluttet å revidere hjemmekontorforskriften, som regulerer arbeid i arbeidstakers eget hjem, med virkning fra 1. juli.  

– Alle arbeidsgivere som har ansatte på hjemmekontor, bør sette seg inn i de nye reglene. Arbeidsgiverne bør for eksempel merke seg endringene i tillatt arbeidstid og tydeliggjøringen av at det psykososiale arbeidsmiljøet skal ivaretas også når de ansatte jobber hjemmefra, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.  

– Virksomheter som ikke har skriftlige avtaler om hjemmekontor, må også få på plass dette så snart som mulig, sier Vollheim.  

Noen av endringene fra 1. juli:

 • Tydeliggjøring av når forskriften gjelder.  Forskriften gjelder ikke ved «kortvarig eller sporadisk arbeid» hjemmefra. 
 • Samme arbeidstidsregler som på kontoret. De samme reglene for arbeidstid vil gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen. 
 • Arbeidsgiver skal ivareta psykososialt arbeidsmiljø. I tillegg til at arbeidssted, arbeidsutstyr og innemiljø ikke skal medføre uheldig fysisk belastning, tydeliggjøres det at arbeidsgiver skal ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet også på hjemmekontoret. Dette innebærer blant annet å legge til rette for at alle i virksomheten har mulighet for kontakt og kommunikasjon med hverandre. 
 • Snevert unntak for krav til skriftlig avtale. Alle med hjemmekontor som fast ordning skal ha skriftlig avtale om hjemmekontor. Unntaket er dersom hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Da kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne. I slike tilfeller skal arbeidsgiver drøfte informasjonen med de tillitsvalgte før den gis.
 • Arbeidstilsynet kan føre tilsyn.  Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med arbeidsgivers oppfølging av hjemmekontorforskriften. Vi kan ikke føre tilsyn i private hjem, men vi kan for eksempel kontrollere om det er inngått skriftlige avtaler om bruk av hjemmekontor og om hjemmekontor inngår i arbeidsgivers risikovurdering av arbeidsmiljøet i virksomheten.

Les nyhetssak om nye regler for hjemmekontoret (regjeringen.no)
Les om fastsettelsen av forskriften og endringene som kommer (regjeringen.no)
Se den gjeldende hjemmekontorforskriften

Åtte råd til arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor: 

 1. Oppdater deg på reglene. Sett deg godt inn i hjemmekontorforskriften og endringene som trer i kraft 1. juli og sørg for å overholde kravene. 
 2. Finn en god balanse. Drøft med de ansatte hva som er en god balanse for kontorarbeid og hjemmekontor. Hvor mange dager kan eller bør de ansatte sitte på hjemmekontor? Er det noen oppgaver hvor hjemmekontor ikke er egnet? Og bør du oppfordre de ansatte til å være til stede på kontoret bestemte ukedager? 
 3. Lag tydelige avtaler. Sørg for skriftlig avtale om hjemmekontor. Avtalen kommer i tillegg til ordinær arbeidsavtale. Avtalen bør blant annet beskrive omfang av hjemmekontor og arbeidstid. Den bør også presisere når arbeidstakeren skal være tilgjengelig for arbeidsgiver. 
 4. Hold kontakt. Sørg for god dialog med arbeidstakerne både når de jobber hjemmefra og på arbeidsplassen. Vær tilgjengelig digitalt.
 5. Legg til rette for gode møter. Sørg for løsninger som sikrer at hybride møter fungerer godt for alle – både de som er samlet i et møterom og de som henger på veggen. Pass på at møterommene er teknisk rigget for sømløst å kunne koble til eksterne. 
 6. Sørg for god ergonomi. Pass på de ansatte har en ergonomisk god arbeidsplass hjemme, gjerne med regulerbar arbeidsstol, god belysning og stor regulerbar dataskjerm. Hvis hjemmekontoret ikke er optimalt tilpasset, kan relevante tiltak som variasjon i arbeidsstilling, tiltak for fysisk aktivitet og hyppigere pauser bidra til å forebygge belastningsplager. 
 7. Husk bevegelse. Oppfordre de ansatte til å bevege seg på hjemmekontoret, slik man ellers ville gjort ved å gå til og fra møter eller til lunsjrommet på arbeidsplassen. 
 8. Vær oppmerksom. Har du medarbeidere som kvier seg for å komme tilbake på kontoret? Ta en prat med medarbeideren for å finne årsaken til at de kvier seg. Er det forhold på jobb som gjør at vedkommende ikke ønsker å komme tilbake? Eller er det forhold hjemme som gjør at medarbeideren heller vil sitte der? Ta omsorgsplikten du har som arbeidsgiver på alvor og våg å spørre. 

Syk i ferien?

– Hver sommer får vi mange spørsmål fra arbeidstakere som hadde gledet seg til ferie, men som har fått ferieplanene ødelagt av sykdom. De fleste lurer på om de kan ta igjen den spolerte ferieperioden på et senere tidspunkt, sier Vigleik M. Aas som er seksjonsleder for svartjenesten i Arbeidstilsynet.

Kan utsettes med legeerklæring

Ferie er regulert i ferieloven, men tariffavtaler kan også ha bestemmelser om ferie. Dette er hovedreglene:

Hvis du som arbeidstaker blir syki ferien:

 • Hvis du blir sykmeldt i løpet av ferien, kan du få feriedagene utsatt allerede fra og med første dag du ble syk, inkludert lørdag.
 • Du må dokumentere sykdommen med legeerklæring/sykmelding, og snakke med arbeidsgiver så raskt som mulig.
 • For å ha rett til ny ferie må du har vært helt (100 prosent) sykmeldt.

Hvis du som arbeidstaker blir helt arbeidsuførfør ferien:

 • Du kan å få utsatt ferien til senere i året.
 • Du må dokumentere sykdommen med sykmelding, og snakke med arbeidsgiver så snart som mulig, senest siste arbeidsdag før ferien.

Les mer om arbeidstakers rett og plikt til ferie.

Vurder behov

– Det er naturligvis greit å fortsette å avvikle ferie, selv om du pådrar deg en skade som normalt ville gjort at du ikke kunne arbeide. En brukket finger eller et betent håndledd kan gjøre deg helt arbeidsufør i mange yrker. Men det kan godt hende at ferien du har planlagt fint lar seg gjennomføre likevel, sier Vigleik M. Aas i Arbeidstilsynet.

– Tilsvarende gjelder andre veien. En brukket ankel medfører ikke nødvendigvis at du blir arbeidsufør dersom du har en kontorjobb. Men den planlagte fjellturen eller badeferien du skulle på, lar seg kanskje ikke gjennomføre med gips på foten. Disse tingene må du snakke med legen din om, slik at dere sammen kan vurdere arbeidsuførheten riktig, sier Aas.

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Da kan du ringe, chatte eller sende oss en e-post.

Syk i ferien?

– Hver sommer får vi mange spørsmål fra arbeidstakere som hadde gledet seg til ferie, men som har fått ferieplanene ødelagt av sykdom. De fleste lurer på om de kan ta igjen den spolerte ferieperioden på et senere tidspunkt, sier Vigleik M. Aas som er seksjonsleder for svartjenesten i Arbeidstilsynet.

Kan utsettes med legeerklæring

Ferie er regulert i ferieloven, men tariffavtaler kan også ha bestemmelser om ferie. Dette er hovedreglene:

Hvis du som arbeidstaker blir syki ferien:

 • Hvis du blir sykmeldt i løpet av ferien, kan du få feriedagene utsatt allerede fra og med første dag du ble syk, inkludert lørdag.
 • Du må dokumentere sykdommen med legeerklæring/sykmelding, og snakke med arbeidsgiver så raskt som mulig.
 • For å ha rett til ny ferie må du har vært helt (100 prosent) sykmeldt.

Hvis du som arbeidstaker blir helt arbeidsuførfør ferien:

 • Du kan å få utsatt ferien til senere i året.
 • Du må dokumentere sykdommen med sykmelding, og snakke med arbeidsgiver så snart som mulig, senest siste arbeidsdag før ferien.

Les mer om arbeidstakers rett og plikt til ferie.

Vurder behov

– Det er naturligvis greit å fortsette å avvikle ferie, selv om du pådrar deg en skade som normalt ville gjort at du ikke kunne arbeide. En brukket finger eller et betent håndledd kan gjøre deg helt arbeidsufør i mange yrker. Men det kan godt hende at ferien du har planlagt fint lar seg gjennomføre likevel, sier Vigleik M. Aas i Arbeidstilsynet.

– Tilsvarende gjelder andre veien. En brukket ankel medfører ikke nødvendigvis at du blir arbeidsufør dersom du har en kontorjobb. Men den planlagte fjellturen eller badeferien du skulle på, lar seg kanskje ikke gjennomføre med gips på foten. Disse tingene må du snakke med legen din om, slik at dere sammen kan vurdere arbeidsuførheten riktig, sier Aas.

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Da kan du ringe, chatte eller sende oss en e-post.