Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Archives for direkte

Mekling i DeepOcean er i mål

Det har vært gjennomført mekling mellom partene SAFE-klubben og DeepOcean onsdag 26.  og torsdag 27. juli.

SAFE mener det er et akseptabelt oppgjør man er kommet til enighet om like før meklingsfristen gikk ut. Oppgjøret gav et tillegg på matrisen på 1.75 prosent på 0 år, samt en økning av nattillegget på  fem kroner fra 1. april i år.

 

SAFE går til retten med arbeidsgivers begrensning av utbetaling til permitterte

I arbeidsgiverperioden har arbeidsgiver begrenset utbetalingen til ansatte som blir permittert, til 6G. Som eneste fagforening har SAFE nå valgt å gå videre med denne saken.

Det er mange medlemmer som har tapt mye penger ved at arbeidsgiver har foretatt denne begrensningen. Dette gjelder flere selskaper innenfor området rederi, og SAFE har uenighetsprotokoller med tilnærmet samtlige selskap som har gjort dette.

Det har imidlertid kommet oss for øre at enkelte andre fagforeninger prøver å verve medlemmer på denne saken. Da bør en kanskje spørre hva de har gjort med saken til nå, sier jurist og organisasjonssekretær i SAFE, Bernt Hodne.

– Beklageligvis er systemet bygget opp slik at det ikke bare er å kreve disse pengene etterbetalt. Det må først konstateres at det foreligger et rettmessig krav. Dette jobbes det nå med i SAFE, og så langt vi vet, er SAFE det eneste forbundet som har tatt saken opp. Vi har stevnet Transocean for Stavanger Tingrett, og vi håper at saken kommer opp i løpet av høsten. Vi er altså av den klare oppfatning at arbeidsgiver skal utbetale full lønn i arbeidsgiverperioden, og det er også SAFE sin påstand i retten.

Det har beklageligvis vært en lang vei å gå. Det har vært utallige møter med ulike bedrifter, og møter også på organisasjonsnivå, uten at vi har fått medhold i vårt syn, fastslår Hodne.

– Prosessen fram til stevning tar sin tid. Vi må via forliksrådet for å få en innstilling her. Det er systemet som er bygd opp slik, og ikke en vei vi har valgt.

SAFE kjenner ikke til at andre fagforeninger har gjort noe mer for å få på plass et rettmessig krav. Det er kun SAFE som har stått opp for medlemmene og valgt å ta saken til retten.

– Dersom SAFE vinner frem med sitt syn i denne saken, vil det selvfølgelig føre til at alle våre medlemmer som er berørt av dette, skal ha tilbakebetalt sine rettmessige beløp, sier Bernt Hodne.

 

 

Informasjon vedrørende kommende mekling hos Deepocean AS

Våre medlemmer har gjennom de siste lønnsoppgjørene fra 2014 måttet godta en kraftig reallønnsnedgang som følge av bedriftens situasjon.  I tillegg til dette har vi også vært med på et spareprogram som har hatt direkte innvirkning på den enkelte ansattes økonomi og fritid med familie.  Dette i form av midlertidige kutt i lønn, kutt i tillegg, gratis arbeid, arbeid utover normalt årsverk uten overtidsbetaling, samt at vi har gått mer over til disponibelplaner i stedet for skiftplaner.

Vi har i løpet av de siste to årene måttet tåle å miste mange gode kolleger ved at mange har blitt oppsagt i disse sparetider, samt at vi også har vært gjennom permitteringer.

Disse tiltakene har våre medlemmer sett på som nødvendige tiltak for å «redde selskapet og sikre framtiden for vår egen arbeidsplass».

Vi opplever i dag at ordrereserven til selskapet er bra og vi ser en utstrakt bruk av innleie og et sterkt behov for nyansettelser og opprykk i egne rekker. Når vi samtidig også opplever at selskapet investerer i nytt utstyr, mener vi at det også er på tide å investere i de ansatte for å unngå at vi mister flere gode kolleger i fremtiden når aktiviteten tar seg opp i bransjen.

I tilbudet vi har mottatt fra bedriften, har de også i år basert seg på en reallønnsnedgang for vår gruppe som ikke er på nivå med dem vi kan sammenligne oss med i bransjen.

SAFE mener det er uakseptabelt å godta en reallønnsnedgang for tredje året på rad.

Da vi samtidig ser at andre grupper innad i selskapet oppnår et høyere oppgjør enn det som tilbys oss, har vi valgt å bryte årets forhandlinger

Dato for mekling er satt til 26. og 27.07. med frist til kl. 24:00 27.07.2017.

Hvis mekling ikke fører fram til en enighet vil vi se oss nødt til i første omgang å ta våre medlemmer om bord på Normand Ocean ut i streik fra kl. 00:00 28.07.2017.

Det er stor kampvilje blant medlemmene, og slik tilbudet ligger i dag, kan vi ikke leve med.