Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Archives for Arbeidstilsynet

Nå kan du søke om godkjenning som bemanningsforetak

Fra nyttår vil dagens ordning med registrering av bemanningsforetak avsluttes og erstattes av en godkjenningsordning. Bare bemanningsforetak som har godkjenning fra Arbeidstilsynet, kan leie ut arbeidstakere lovlig.  

– Bemanningsforetakene blir ikke automatisk overført fra det gamle registeret til den nye oversikten. Derimot må man søke først og få en godkjenning før man kan stå oppført i den nye oversikten fra 1. januar 2024, forklarer avdelingsdirektør Alf Erik Sakshaug i Arbeidstilsynet.

Får svar med én gang

Skjemaløsningen for å søke om godkjenning som bemanningsforetak åpnet 20. november.

Les mer og søk om godkjenning av bemanningsforetak

I søknadsløsningen må bemanningsforetakene dokumentere at de oppfyller lovpålagte plikter, blant annet at de har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring.

Skjemaet skal være enkelt å bruke, og vedtaket om godkjenning kommer umiddelbart etter at søknaden er sendt inn.

– Det går ikke an å sende inn søknaden uten at alle krav er innfridd og all nødvendig dokumentasjon er med, sier Sakshaug.

Arbeidstilsynet vil følge opp godkjente virksomheter med kontroller og tilsyn i 2024.

Oversikt over godkjente bemanningsforetak

Godkjente bemanningsforetak vil samles i en offentlig oversikt på arbeidstilsynet.no.

Denne oversikten vil vise bemanningsforetak som har status som «godkjent» og som lovlig kan leie ut arbeidskraft. Dersom et godkjent bemanningsforetak ikke lenger innfrir kravene for godkjenning, kan Arbeidstilsynet trekke tilbake godkjenningen. Foretaket vil da få statusen «ikke godkjent» i oversikten.

– Den nye godkjenningsordningen skal bidra til å luke ut useriøse bemanningsforetak, gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft og gi offentlige myndigheter bedre verktøy for å kunne føre effektive tilsyn, sier Alf Erik Sakshaug.

Webinar om godkjenningsordningen

Torsdag 23. november inviterer Arbeidstilsynet til et webinar om den nye godkjenningsordningen. I webinaret får du vite hva som må være på plass for å bli godkjent og hvordan du søker om godkjenning.

Se webinaret: Slik søker du om godkjenning som bemanningsforetak, kl 13:00 den 23. november her.  Her kan du også se opptaket i etterkant. 

Flere ulykker i bygg og anlegg skjer utenfor bygge- og anleggsplassen

I 2022 døde åtte arbeidstakere og det ble registrert 2858 arbeidsskader i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. I gjennomsnitt har åtte personer omkommet i næringen per år de siste ti årene. Det viser rapporten «Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2023», som er utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Rapporten bidrar til å se utvikling over tid og å identifisere problemområder en bør fokusere på for å redusere ulykkesrisikoen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

KOMPASS tema nr. 4 2023 Ulykker i bygg og anlegg (PDF)

Om rapporten

Rapporten beskriver utviklingen av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i bygg og anlegg de siste ti årene. Rapporten inneholder også resultater fra:

  • en analyse av data om arbeidsskader samlet inn ved Oslo legevakt
  • en analyse av kjennetegn ved 53 arbeidsskadedødsfall i perioden 2017-2022
  • en analyse av 122 ulykker i forbindelse med lasting, lossing og transport

I tillegg inneholder rapporten et kapittel om strømskader. 

Kan feriedagene mine overføres til neste år?

I de fleste tilfeller er det uproblematisk å overføre noen feriedager til neste år.

For selv om hovedregelen er at du skal ta ut all ferien i løpet av kalenderåret, kan du avtale med arbeidsgiver å overføre inntil 12 feriedager til året etter.

Se Arbeidstilsynets nettside om ferie

Arbeidsgiver må godkjenne

– Arbeidstakere har likevel ikke krav på å få overført feriedager. Ettersom arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien sin, må det inngås en avtale om overføring av inntil 12 dager til neste år, sier seksjonsleder Vigleik M. Aas i Arbeidstilsynets svartjeneste. 

– Begge parter må være enige og avtalen skal være skriftlig.

Ikke kime til konflikt

Arbeidstilsynets svartjeneste opplever at det er få uenigheter om dette temaet på norske arbeidsplasser.

– Det er ikke så ofte vi hører om konflikter om overføring av feriedager. Både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker stort sett å finne gode løsninger, sier Aas. 

– Husk likevel på at overføring av ferie er en unntaksbestemmelse. Og at det beste er å planlegge slik at all ferie tas ut i løpet av året, slik at du får en god balanse mellom arbeid og fritid.

På tide å ta ut feriedager?

Ifølge ferieloven kan du normalt ikke overføre mer enn 12 feriedager til neste år. Med andre ord, kan du ikke spare opp et ubegrenset antall dager, og arbeidsgiveren din kan heller ikke be deg om å overføre mer enn 12 dager.  

Har du flere feriedager til overs på feriekontoen, er tiden inne for å bruke dem.

– Prøv å finne rom for å ta ut feriedagene nå før jul. Ta kontakt med arbeidsgiver og planlegg dette så snart som mulig, oppfordrer Vigleik M. Aas.

Tariffavtaler kan ha romsligere bestemmelser

Mange arbeidstakere har tariffavtaler med andre bestemmelser for ferieoverføring enn ferieloven. Så selv om loven sier én ting, kan arbeidsavtalen din si noe annet.

Fremforhandlede tariffavtaler skal likevel ikke være mindre gunstige for deg som arbeidstaker enn lovverket.

– Mange har dessuten interne regler med frister for å søke ferie. Disse må du naturligvis forholde deg til, selv om de ikke er lovfestet, sier Aas.

Automatisk overføring ved sykdom eller permisjon

Dersom du ikke har hatt mulighet til å ta ut feriedager i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, sier loven at alle de ubrukte feriedagene skal overføres til det påfølgende året.