Fem råd til deg som skal ut i sommerjobb single

Sommeren er rett rundt hjørnet og snart starter flere ungdommer i sommerjobber rundt om i landet. En sommerjobb er en fin mulighet til å ta første steg ut i arbeidslivet, få arbeidserfaring og tjene egne penger.

For mange er det også et første møte med regler man ikke kjenner fra før av. Det er lett å tråkke feil, og noen er kanskje også redde for å spørre eller si ifra om ting som ikke er slik de bør være.

– Det er derfor viktig at ungdom setter seg inn i reglene både i arbeidslivet generelt, og i den virksomheten de har fått jobb hos, sier Vigleik M. Aas, seksjonsleder i Arbeidstilsynets svartjeneste.

Fem råd til ferske arbeidstakere

Arbeidstilsynet oppsummerer i fem råd noe av det viktigste en fersk arbeidstaker bør vite og gjøre:

 

 1. Alle skal ha en arbeidsavtale.
  Husk å gå grundig gjennom den, og spør arbeidsgiveren din om det er noe i avtalen du ikke forstår. Snakk med arbeidsgiveren og dine nye kolleger om hva som er forventningene til deg.
 2. Alle skal få vite når og hvor mye de skal jobbe.
  Jobber man overtid skal man få overtidstillegg. Er du under 18 har du ikke lov til å jobbe overtid.
 3. Alle skal ha skikkelig opplæring i arbeidet som skal utføres.
  Det handler om hvordan jobben skal gjøres, noe som er viktig for helsa og sikkerheten din, og for at du skal kunne gjøre en god jobb. Ikke vær redd for å si ifra dersom du fortsatt er usikker på noe.
 4. Alle skal vite hvem som er verneombud i virksomheten.
  Ta gjerne en prat med ham eller henne om hva som er verneombudets oppgaver.
 5. Alle skal ha minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time.
  Dersom du er under 18 år skal du ha pause i minst én halvtime, helst sammenhengende, om arbeidstiden er over fire og en halv time.