Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har konkludert i sak om kritikkverdige forhold i Arbeidstilsynet

Departementet skriver i sin rapport at de heller ikke kan se at det er grunnlag for påstanden om at det er en generell fryktkultur i Arbeidstilsynet.

Departementet påpeker samtidig at det er utfordringer etaten må jobbe med knyttet til samarbeidsforhold og rammebetingelser i arbeidsmiljøutvalget (AMU), samhandling i medbestemmelsesapparatet, inndeling i verneområder, systematisk HMS-arbeid og oppfølging av avviksmeldinger og arbeidsmiljøet i Arbeidstilsynet, blant annet ytringsklima.

Departementet viser til at det er Arbeidstilsynet selv som har ansvaret for å følge opp funnene i rapporten og sitt eget arbeidsmiljø, og at de vil følge opp dette gjennom den ordinære styringsdialogen.

– Det er betryggende at departementet konkluderer med at det ikke er grunnlag for å si at det generelle arbeidsmiljøet i Arbeidstilsynet er uforsvarlig eller helseskadelig. Samtidig har vi utfordringer. Disse er vi kjent med, og flere av dem jobber vi med, sier fungerende direktør i Arbeidstilsynet, Ronny Jørgenvåg.

– Nå må vi sette oss grundig inn i tilbakemeldingene, og sammen med tillitsvalgte, verneombud og ledere se på hvordan vi skal ta dette arbeidet videre, for å løse de utfordringene vi har. Vi skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø i hele etaten, og da er ambisjonen vår langt høyere enn å ikke bryte loven, sier Jørgenvåg.

Konklusjonen og tilhørende dokumentasjon fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Rapporten om varselet i Arbeidstilsynet er ferdig (regjeringen.no)

 

Om saken

Før jul mottok Arbeids- og inkluderingsdepartementet et eksternt varsel om kritikkverdige forhold i Arbeidstilsynet.

Som ledd i departementets gjennomgang satte de ut et eksternt oppdrag til et advokatfirma for å få en uavhengig juridisk vurdering av påstandene i varselet.  

Social tagging: >

Comments are closed.