Hvordan jobber Arbeidstilsynet med arbeidsulykker? single

– I snitt blir vi varslet om seks arbeidsulykker om dagen. Det kan være alt fra en klemt hånd, til en dødsulykke. Vi går gjennom alle varsel og vurderer om de skal følges opp med tilsyn, sier seksjonsleder Jan Petter Sæbø. Han er én av fire seksjonsledere som jobber med arbeidsulykker i Arbeidstilsynet.

Seksjonsleder Jan Petter Sæbø

– Vi kan ikke følge opp alle arbeidsulykker, men må vurdere hvor det er mest forebyggingspotensial, sier seksjonsleder Jan Petter Sæbø.

Målet er å forebygge arbeidsulykker

Sæbø sier det overordnede målet er å lære og forhindre at arbeidsulykker skjer.

– Ofte er politiet de første på et ulykkessted. De etterforsker ulykken for å finne ut om det har skjedd noe straffbart, mens Arbeidstilsynet undersøker for å finne direkte og bakenforliggende årsaker. Vi har et godt samarbeid i disse sakene. Vi kan ikke følge opp alle arbeidsulykker, men må vurdere hvor det er størst forebyggingspotensial.

Les mer om hvilke ulykker som skal meldes inn til Arbeidstilsynet: Melde ulykke

Tall om arbeidsulykker

  • Arbeidstilsynet mottar cirka 2300 varsler om ulykker hvert år.
  • Omtrent 60 prosent av ulykker med alvorlig skade følges opp med tilsyn.
  • I 2022 gjennomførte Arbeidstilsynet 881 tilsyn etter varsel om arbeidsulykker.
  • I 52 prosent av disse tilsynene fant etaten brudd på regelverket.