IA-avtalen forlenges single

– En forlengelse av avtalen gjør at vi kan fortsette vårt styrkede arbeid med å veilede virksomheter til å jobbe kunnskapsbasert og mer treffsikkert i sitt forebyggende arbeidsmiljøarbeid, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

IA-avtalen har som mål å skape et arbeidsliv med plass til alle, gjennom å forebygge sykefravær og frafall.

Arbeidsmiljøsatsingen er et av virkemidlene

IA-avtalen som ble inngått for perioden 2019-2022, etablerte flere nye virkemidler, som nå forlenges til 2024. Et av virkemidlene er Arbeidsmiljøsatsingen – et tverretatlig samarbeid mellom NAV, STAMI, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. 

I dette arbeidet har Arbeidstilsynet bidratt med styrket veiledning, fått på plass Arbeidsmiljøportalen, og utviklet verktøyet Arbeidsmiljøhjelpen.

Arbeidsmiljøportalen skal hjelpe virksomheter

Arbeidsmiljøportalen inneholder forskningsbaserte fakta om hvilke arbeidsmiljøforhold som i størst grad fører til sykefravær og frafall i ulike bransjer. Verktøyene i portalen skal hjelpe virksomhetene til å jobbe kunnskapsbasert og mer treffsikkert i sitt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

– Styrken i Arbeidsmiljøportalen er at den er bransjerettet slik at det skal være lett for virksomhetene å finne informasjon som er relevant for nettopp sin bransje. Det arbeides kontinuerlig med å lansere flere bransjer i portalen, forteller Vollheim.

Arbeidsmiljøportalen

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Sykefraværet går også ned.

Les videre