Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Krav om utvidet årlig melding for renholdsvirksomheter

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er ulovlig å selge renholdstjenester uten offentlig godkjenning.

Godkjente virksomheter skal innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning. Nytt fra og med i år er at de nå hvert tredje år må sende inn en utvidet årlig melding. Det vil si at de må sende dokumentasjon som viser at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter §5, Vilkår for godkjenning, i Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

Virksomheten får brev fra Arbeidstilsynet om når årlig melding skal sendes inn og med mer informasjon. Virksomheter som ikke sender inn «Årlig melding» kan miste godkjenningen. Årlig melding sendes via altinn.no.

Mer informasjon om årlig melding og hvilken dokumentasjon som skal sendes inn:
Godkjenningsordning for renholdsvirksomheter

Social tagging: >

Comments are closed.