Varsler økt bruk av overtredelsesgebyr i transportnæringen single

Deler av transportnæringen preges av til dels uforsvarlige arbeidstidsordninger med høy risiko for ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. Arbeidstilsynet avdekker ofte avvik på forskjellige arbeidstidsbestemmelser.

Andre trafikanters sikkerhet påvirkes også dersom sjåførene jobber mer enn det som er lovlig og forsvarlig. Derfor er det viktig at arbeidsgiverne tar tak i dette, og at myndighetene kontrollerer arbeidstiden. Strengere reaksjoner er et virkemiddel Arbeidstilsynet nå tar i bruk for å bedre tilstanden i bransjen.

Disse bruddene skal føre til overtredelsesgebyr:

  • Alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene etter arbeidsmiljøloven
  • Virksomheten har ikke registrert arbeidstid eller registreringen er så mangelfull at det ikke kan forstås hva som er arbeidstid, pauser eller overtid
  • Utenlandske sjåfører mangler dokumentasjon i bilen
  • Arbeidstaker får ikke lønn etter allmenngjort sats

I tillegg skal overtredelsesgebyr vurderes i tilsyn med bestiller av gods- eller turbiloppdrag når bestiller ikke overholder forskrift om informasjons- og påseplikt, for eksempel ved at bestiller ikke har rutiner for utøvelse av påseplikten eller utøver noen kontroll.

Relatert innhold

4 av 10 arbeidsgivere i transportbransjen mangler kontroll på sjåførenes arbeidstid

Veiledning og informasjon til bestillere av transport

Veiledning til deg som bestiller transporttjenester (vegvesen.no)