Når kan jeg gå hjem fra jobb på grunn av varmen? single

Spørsmålet mange stiller er: «Hvor varmt må det egentlig være før man kan gå hjem fra jobb?»

Svaret er at ingen kan gå hjem fra jobb på grunn av varme. Rådet er å snakke med arbeidsgiver om det er mulig å gjøre noe med temperaturen innendørs.

– Nei, det er ikke vare å gå hjem. De må ta opp situasjonen med arbeidsgiver, som i fellesskap må finne løsninger på hvordan ansatte kan innrette seg best mulig, sier leder av Arbeidstilsynets svartjeneste Birgit Espejord Jensen.

– En arbeidsgiver kan ikke forvente seg 100 prosent effektivitet i en sånn situasjon. Når det er 30 grader vil nok effektiviteten synke med mellom 25 og 40 prosent litt avhengig av personen, fortsetter hun.

Her finner du mer informasjon og råd om tiltak vi anbefaler ved høye temperaturer