Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene single

Endringene skal i hovedsak tydeliggjøre og presisere kravene i forskriftene.

Vi foreslår endringer i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 12 med bestemmelser om kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg. Videre foreslår vi endringer i opplæringsbestemmelsene når det gjelder stillas i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17 om arbeid i høyden, og en endring av krav til pusteluft fra fyllingsanlegg i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Høringsfristen er 15. september. Høringen er åpen for andre enn dem som er nevnt i høringslisten.

Her finner du høringsdokumentene