Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Arbeidsmiljøloven hovedlov for kamskjelldykking

Nordmøre tingrett frifant i november daglig leder i båtselskapet Atlantic Strømøyvåg fra Frøya. Mannen var tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter at kamskjelldykker omkom på jobb i 2014. Tingretten mente at kamskjellfangst faller utenfor arbeidsmiljøloven og frifant dermed mannen på juridisk grunnlag. Statsadvokaten anket saken på lovanvendelse. Saken var oppe i Frostating lagmannsrett torsdag 5. april. Lagmannsrettens avgjørelse ble forkynt i dag 10. april. 

Arbeidstilsynet har nå lest dommen. Lagrettsdommen er ryddig, klar og betryggende, og i tråd med langvarig og etablert tilsynspraksis. At arbeidsmiljøloven er hovedlov, er et viktig fordi det er her spesialbestemmelsene som ivaretar dykkernes sikkerhet er hjemlet. I straffesaker stilles strengere krav til hjemmel for å kunne straffe noen for å ha overtrådt regelverket enn hva tilfellet er i sivile saker, sier Gry Singsaas, avdelingsdirektør for Avdeling for lov og regelverk i Direktoratet for arbeidstilsynet.

Dommen presiserer også at innenfor kamskjelldykking, er ikke tilknytningen til skipet sterk. Det sentrale element ved plukking av kamskjell er selve dykkingen, båten er kun et transportmiddel til og fra lokalitetene.

Dommen bekrefter også at man ikke kan organisere seg bort fra sikkerhetsforskrifter som gjelder for profesjonell dykking, og som er straffesanksjonert gjennom arbeidsmiljøloven.

Dette er i tråd med hva Arbeidstilsynet har lagt til grunn i våre tilsyn.

Social tagging: >

Comments are closed.