Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Råd for rusforebygging i arbeidslivet

Derfor har Helsedirektoratet utarbeidet rusforebyggende råd for arbeidslivet. Rådene er utviklet i tett samarbeid med partene i arbeidslivet, statlige arbeidslivsaktører, relevante kompetansemiljøer og forskere. 

Kampanjen forsøker å vise fram ulike konsekvenser av en fuktig jobbrelatert alkoholkultur, uten moralsk pekefinger. Det er også utviklet verktøy til hjelp for ledere for hvordan følge opp en rusmiddelpolicy.

Les mer om kampanjen og rådene her

Social tagging: >

Comments are closed.