God HMS sparer industrien for millioner single

Hvert år sparer industrien 800 millioner kroner på redusert sykefravær, ifølge statistikk fra Norsk Industri. Økt satsning på HMS de siste 10–20 årene har gjort at industrisektoren har redusert skadefrekvensen betraktelig. Blant annet har ny teknologi fjernet eller endret mange risikoutsatte jobber.