Ny nedgang i arbeidsledigheten single

I august ble det 1400 færre helt arbeidsledige, ifølge NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1200 personer.