Følg SAFE-debatten under Arendalsuka direkte overført fra TV2/Youtube single

SAFE tar debatten om konsekvensutredning av Lofoten, Senja og Vesterålen, LoSeVe, 15. august under Arendalsuka. Debatten er viktig, mener SAFE, som vil sitte i førersetet når problemstillingen diskuteres i valgkampen.

Arendalsuka 2017 nærmer seg. 14.-19. august arrangeres «uka» som etterhvert er blitt kanskje Norges viktigste politiske «verksted» for organisasjoner og politiske partier, sier organisasjonssekretær i SAFE, Owe Ingemann Waltherzøe, som er den som har hovedansvaret for å organisere det praktiske rundt SAFE sitt opplegg.

Debatt med sterke deltakere

SAFE-debatten i år holdes på Cafe Victor, innerst i Pollen, tirsdag 15. august klokka 17:45 til 21:00. Tidsplanen er lagt opp med tilstrekkelig tid på slutten til litt «mingling» etter debatten. Vi har fått TV2 nyhetskanalen til å sende direkte fra klokka 18 til 19. Det blir utrolig gøy, og for en fin markedsføring av SAFE da…

Her er linken til debatten som dere kan følge direkte fra klokka 18:

«https://www.youtube.com/embed/IxxwtkZ7UkM»

Forskjellen på SAFE-debatten og andre organisasjoners debatt, er at både motstandere og forkjempere inviteres til diskusjon. Det er slike diskusjoner man blir klokere av, sier Waltherzøe.

– Ofte blir debattene under Arendalsuka litt kjedelige og bærer preg av menighetens møter med seg selv og sine egne meningsfeller. Vi ønsker oss mer temperatur, og vi er ikke redde for saklig motstand. Til å lede debatten har vi sikret oss, også i år, Oddvar Stenstrøm til å lede debatten. Han er kjent fra NRK og TV 2 sine debattprogram og er får ofte frem den temperaturen vi ønsker oss.

Fra fjorårets debatt
Fra fjorårets debatt

I panelet sitter i år olje- og energiminister Terje Søviknes, Vice president i Statoil, Bjørn Otto Sverdrup, energitalsperson Terje Andersen i Arbeiderpartiet, Truls Gullowsen, leder av Greenpeace, ordfører fra Vestvågøy, Remi Solberg, forbundsleder i Lederne, Audun A Ingvartsen, og selvsagt SAFEs forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Vi samarbeider med Lederne om arrangementet i år. De hadde opprinnelig et arrangement som var veldig likt vårt ombord i båten Sandnes, og som også kolliderte med vårt når det gjaldt tidspunkt. Vi ble derfor enige om å konsentrere kreftene om et felles arrangement på Cafe Victor, innerst i Pollen, tirsdag 15. august.

SAFE-aktiviteter og SAFE-politikk

Owe Ingemann Waltherzøe
Owe Ingemann Waltherzøe

SAFE var tidlig ute med å sette i gang arbeidet for et godt opplegg og gode innslag fra forbundet.

– Vi så tidlig at på grunn av stortingsvalget ville dette bli et stort arrangement med mye medieoppmerksomhet. Vi har jobbet knallhardt og målrettet for å sikre oss at vi både blir hørt og sett når viktige saker for oss er på tapetet.

Vi tar debatten om konsekvensutredning av Lofoten, Senja og Vesterålen, populært forkortet til LoSeVe, fortsetter Waltherzøe, og viser til at debatten er en av SAFEs høyt prioriterte saker, og at det derfor er viktig å sitte i førersetet når debatten går. Dette er sannsynligvis også en sak som ville bli mye diskutert i løpet av valgkampen.

– SAFE ønsker å snu hver stein i jakten på å bevare flest mulig oljearbeidere i jobb så lenge som mulig. Vi tror ikke på å avslutte norsk olje- og gassvirksomhet på sokkelen i nærmeste fremtid. AS Norge vil trenge næringens bidrag i minst et par generasjoner til.

Det er urealistisk å tro at vi vil klare oss på fornybar energi på de første tiårene, fortsetter han.

– SAFE vil bidra til å få til dette ved å snu flest mulige steiner. Teknologien som skal til for å gå over til fornybar energi må finansieres av fossile kroner. Vårt hovedfokus er at vi ønsker oss en samlet faktainnhenting. Det er tidligere gjort diverse fragmenterte utredninger som spriker i alle retninger. Nå er tiden inne, en gang for alle, å ta en helhetlig konsekvensutredning med en tydelig konklusjon på om det er tilrådelig å utvinne olje og gass i disse sårbare områdene, eller ikke.

Spørsmålet SAFE stiller, er hva som i så fall må til for å klare det uten at det skal gå utover fiske, miljø eller havbunnens miljø. Forbundet har ikke noe ønske om å fortrenge annen næring i området, og man ønsker ikke utvinning for enhver pris.

– Vi ønsker ikke å ødelegge korallrev, fiskebestander eller miljø. Vi ønsker å sette fokus på bedre oljevern, bedre beredskap og økt sikkerhet. Kanskje er det mulig å utvinne olje og gass i disse sårbare områdene, med økt fokus på disse sidene av oljevirksomheten vår.

Owe Ingemann Waltherzøe har en viss porsjon skepsis til operatørene og selskapene.

– Skal jeg være helt ærlig, så må nok selskapene vise større vilje til sikrere drift, god bemanning og økt kompetanse ved dagens installasjoner om vi skal vinne folkets tillit til oljeutvinning i nordområdene. Folk flest må ha tro på at det lar seg gjøre, og selskapene har en vei å gå for at å klare det. Også Petroleumstilsynet, Ptil, må bli mye tydeligere ovenfor selskapene og kanskje ikke drive fullt så mye tillitsbasert tilsyn. Ptil må bli mer proaktive og foroverlent. Det gjelder ikke minst når de blir varslet av tillitsvalgte og organisasjoner.

Seilbåt også i år

Owe Waltherzøes private seilbåt, en Hanse 445, er stilt til disposisjon i år også. De siste tre årene har den tjent som blikkfang i Arendals indre havn, Pollen. Med sine fem, seks store SAFE flagg og festflagg, har den blitt en snakkis under Arendalsuka, forteller Waltherzøe.

– SAFE var først i å se dette potensialet, og vi fikk tillatelse til å legge båten i Pollen. I år hørte jeg at det var blitt en veldig pågang fra flere organisasjoner.

Pågangen til havnevesenet var i år så stor at hele Pollen vil bli fylt opp med seilbåter, har jeg hørt?

– Ja, men vi har likevel sikret oss en maksimal plassering for å promotere SAFE-navnet. Vi har den innerste båten, først i rekken inn mot Pollen. Båtens navn er forøvrig «Hard to get», noe jeg synes også passer organisasjonen SAFE godt, ler Owe Ingemann Waltherzøe, og ønsker samtidig flest mulig medlemmer og andre interesserte velkomne til Arendal.