SAFE går til retten med arbeidsgivers begrensning av utbetaling til permitterte single

I arbeidsgiverperioden har arbeidsgiver begrenset utbetalingen til ansatte som blir permittert, til 6G. Som eneste fagforening har SAFE nå valgt å gå videre med denne saken.

Det er mange medlemmer som har tapt mye penger ved at arbeidsgiver har foretatt denne begrensningen. Dette gjelder flere selskaper innenfor området rederi, og SAFE har uenighetsprotokoller med tilnærmet samtlige selskap som har gjort dette.

Det har imidlertid kommet oss for øre at enkelte andre fagforeninger prøver å verve medlemmer på denne saken. Da bør en kanskje spørre hva de har gjort med saken til nå, sier jurist og organisasjonssekretær i SAFE, Bernt Hodne.

– Beklageligvis er systemet bygget opp slik at det ikke bare er å kreve disse pengene etterbetalt. Det må først konstateres at det foreligger et rettmessig krav. Dette jobbes det nå med i SAFE, og så langt vi vet, er SAFE det eneste forbundet som har tatt saken opp. Vi har stevnet Transocean for Stavanger Tingrett, og vi håper at saken kommer opp i løpet av høsten. Vi er altså av den klare oppfatning at arbeidsgiver skal utbetale full lønn i arbeidsgiverperioden, og det er også SAFE sin påstand i retten.

Det har beklageligvis vært en lang vei å gå. Det har vært utallige møter med ulike bedrifter, og møter også på organisasjonsnivå, uten at vi har fått medhold i vårt syn, fastslår Hodne.

– Prosessen fram til stevning tar sin tid. Vi må via forliksrådet for å få en innstilling her. Det er systemet som er bygd opp slik, og ikke en vei vi har valgt.

SAFE kjenner ikke til at andre fagforeninger har gjort noe mer for å få på plass et rettmessig krav. Det er kun SAFE som har stått opp for medlemmene og valgt å ta saken til retten.

– Dersom SAFE vinner frem med sitt syn i denne saken, vil det selvfølgelig føre til at alle våre medlemmer som er berørt av dette, skal ha tilbakebetalt sine rettmessige beløp, sier Bernt Hodne.