Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Informasjon vedrørende kommende mekling hos Deepocean AS

Våre medlemmer har gjennom de siste lønnsoppgjørene fra 2014 måttet godta en kraftig reallønnsnedgang som følge av bedriftens situasjon.  I tillegg til dette har vi også vært med på et spareprogram som har hatt direkte innvirkning på den enkelte ansattes økonomi og fritid med familie.  Dette i form av midlertidige kutt i lønn, kutt i tillegg, gratis arbeid, arbeid utover normalt årsverk uten overtidsbetaling, samt at vi har gått mer over til disponibelplaner i stedet for skiftplaner.

Vi har i løpet av de siste to årene måttet tåle å miste mange gode kolleger ved at mange har blitt oppsagt i disse sparetider, samt at vi også har vært gjennom permitteringer.

Disse tiltakene har våre medlemmer sett på som nødvendige tiltak for å «redde selskapet og sikre framtiden for vår egen arbeidsplass».

Vi opplever i dag at ordrereserven til selskapet er bra og vi ser en utstrakt bruk av innleie og et sterkt behov for nyansettelser og opprykk i egne rekker. Når vi samtidig også opplever at selskapet investerer i nytt utstyr, mener vi at det også er på tide å investere i de ansatte for å unngå at vi mister flere gode kolleger i fremtiden når aktiviteten tar seg opp i bransjen.

I tilbudet vi har mottatt fra bedriften, har de også i år basert seg på en reallønnsnedgang for vår gruppe som ikke er på nivå med dem vi kan sammenligne oss med i bransjen.

SAFE mener det er uakseptabelt å godta en reallønnsnedgang for tredje året på rad.

Da vi samtidig ser at andre grupper innad i selskapet oppnår et høyere oppgjør enn det som tilbys oss, har vi valgt å bryte årets forhandlinger

Dato for mekling er satt til 26. og 27.07. med frist til kl. 24:00 27.07.2017.

Hvis mekling ikke fører fram til en enighet vil vi se oss nødt til i første omgang å ta våre medlemmer om bord på Normand Ocean ut i streik fra kl. 00:00 28.07.2017.

Det er stor kampvilje blant medlemmene, og slik tilbudet ligger i dag, kan vi ikke leve med.

 

 

Social tagging: >

Comments are closed.