Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Velkommen til klubbledermøte og ekstraordinær kongress

Sammen med klubbledermøtet 14. juni avholder SAFE en ekstraordinær kongress for å kunne gjøre forarbeidet riktig til den ordinære kongressen. Det ligger altså ikke noe ekstraordinært bak den ekstraordinære kongressen. Det er først og fremst en organisatorisk og praktisk løsning for å kunne gjøre endringer i vedtektene i forhold til valg som skal gjøres på kongressen i november. (Fra kongressen i 2014. Foto: Mette Møllerop)

Hvilke endringer snakker vi om?

I januar satte forbundsstyret i SAFE ned et organisasjonsutvalg som skulle se på organisasjonen med «framtidsbriller», altså vurdere behovet for å bygge en organisasjon som er tilpasningsdyktig både til dagens økonomiske situasjon, og rigget for utvikling og fremtidig vekst.

Et par organisasjonsområder viste seg å være viktige i dagens situasjon.

Vi ønsker å rendyrke skillet mellom politikk og administrasjon. Det betyr et forbundsstyre som får frigjort tid til fagpolitisk arbeid og får et godt utgangspunkt for planlegging og utvikling av forbundets framtidige politikk.

Vi ønsker å videreutvikle områdeutvalgene til arenaer for fagpolitiske diskusjoner. Det forutsetter en diskusjon og en enighet om deling av oppgaver.

Hva gjør vi sentralt, i administrasjonen?

Hva gjør tillitsvalgte, klubbene, områdeutvalgene, forbundsstyret og den politiske ledelsen i SAFE?

Valgkomiteens utfordringer

Den ekstraordinær kongressen skal sikre at valgkomiteen får tid og arbeidsro til å finne rette kandidatene til de forskjellige nivåer i organisasjonen. Det forutsetter at den ekstraordinære kongressen ikke bare har en mening om framtida, men også har vedtatt de nødvendige retningslinjer og vedtekter som valgkomiteen skal forholde seg til.

Medlemmer som foreslås til tidkrevende verv eller heltidsverv i organisasjonen, trenger tid til å klarere tidsbruk og arbeidsomfang med arbeidsgiver og familie. Det sikrer vi nå på en mer fornuftig måte med en ekstraordinær kongress.

Både for organisasjonen og medlemmenes del, er tid og rom viktig. Vi vet at endringer trenger en modningsprosess.

Den ekstraordinære kongressen holdes på Clarion Hotel Air, Sola, 14. juni. Dagen starter kl. 10:00 og avsluttes kl. 17:00.

 

Social tagging:

Comments are closed.