Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Forhandlingene på Brønnserviceavtalen er avsluttet

Det generelle tillegget for alle på lønnstabellen i tariffavtalen ble 7 166 kroner fra 01.06.17. I tillegg ble det 1 krone opp på nattillegget til 79,50 kroner per time.

Forhandlingsutvalget er skuffet over Norsk olje og gass (NOG) sin forhandlingsvilje under årets mellomoppgjør på Brønnserviceavtalen. Det er ikke streikerett i forbindelse med årets mellomoppgjør på denne avtalen, og dette benyttet NOG seg av.

Arbeidsgiverne valgte igjen å overse reguleringsbestemmelsen i Brønnserviceavtalen. Overenskomsten som partene har signert på, sier klart at forhandlingene i mellomoppgjøret skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutvikling i 1. avtaleår. Tilbudet tilsier tredje år på rad med redusert kjøpekraft.

Endringer på ansiennitetstillegg, fremforhandlet i 2016, ble brukt imot oss. Alle medlemmer på lønnstabellen i tariffavtalen fikk per 01.01.17 et generelt tillegg på 9 100 kroner.

SAFE krevde under forhandlingene at Brønnserviceavtalen skulle harmoniseres mot Sokkeloverenskomsten mer enn det rammen for dette lønnsoppgjøret tilsier. Det er alt for liten bevegelse i dette arbeidet.

SAFE ga klar tilbakemelding til arbeidsgiverne om at vi ikke er fornøyd. SAFE hevder at dette ikke er riktig signal å gi sine ansatte som har stått, og står i alle de utfordringene omorganiseringene og nedbemanninger medfører. En slik holdning skaper et konfliktfylt utgangspunkt for neste års hovedoppgjør, noe vi også tydelig meddelte arbeidsgiverne.

 

Social tagging:

Comments are closed.