Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

SAFE tok ansvar

SAFE valgte å signere på årets forhandlinger på NR området. Selv om aktivitetsnivået i næringen er på vei opp, så er ratene fortsatt veldig moderate. Norges Rederiforbund manet under forhandlingene til moderasjon og ba foreningene ta ansvar.

SAFE hadde ønsket seg et bedre lønnsoppgjør for sine medlemmer på tariffavtalen. Etter flere år med moderate lønnsoppgjør og dertil reallønnsnedgang, så forventet vi i år en bedre lønnsutvikling for våre medlemmer. Forutsetningene for årets lønnsforhandlinger i år tilsier imidlertid at medlemmene skal opprettholde kjøpekraften basert på en lønns- og prisvekst på to prosent for inneværende år.

Resultatet av forhandlingene ble et generelt tillegg på 10 000 kroner og to kroner på nattillegget. En garantibestemmelse for de individuelt avlønnede kom også på plass.

For gruppen individuelt avlønnede gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 10.000 kroner per år i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minst 6.000 kroner og ytterliggere 3.275 kroner med virkning fra 1. januar 2018.

Utvalgsarbeidet som ble tatt inn i Riksmeklerens møtebok i 2016 vedrørende pensjonsutvalg og utredning av konsekvenser ved en eventuell tilslutning for helsetapsforsikringen til OSO-ordningen, blir også videreført.

Under lønnsforhandlingene hadde SAFE dialog med de andre fagforeningene.

Protokoll NR 2017

Social tagging: >

Comments are closed.