Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Kortkurs for tillitsvalgte 22. og 23. mai 2017

SAFE i Stena har bestilt kortkurs som holdes i Bergen. Kurset har plass til flere deltakere, og klubbene oppfordres til å melde på medlemmer.

Rettigheter i arbeidslivet

Rettigheter i arbeidslivet, hvordan skal vi klare å beholde dem i framtida?

Verneombud og tillitsvalgt

Hvordan kan verneombud og tillitsvalgt samarbeide i saker, hvor overlapper rollene hverandre og hvor er rollene mer atskilte.

HMS

HMS: ny hverdag, mer skal gjøres med lavere bemanning på kortest mulig tid. Hvor går grensen? Når får vi en storsmell? Hvordan kan vi bli hørt når vi roper varsku?

Fra kortkurset som ble holdt i mars 2017

Hvordan opptre som tillitsvalgt

Hvordan opptre som tillitsvalgt når du blir kontaktet for å løse en sak? Som tillitsvalgt skal en i henhold til hovedavtalen forsøke å løse saker på lavest mulig nivå om bord. Gjennomgang/ innføring i sakshåndtering fra en mottar en henvendelse fra en kollega til møte med leder om bord er gjennomført. Viktige momenter er innhenting av fakta, forankring til overenskomsten og arbeidsmiljøloven, gjøre en formell henvendelse til leder om bord og be om et møte, fremleggelse av saksforholdet, gjennomføring av et møte, referat og eventuelt en protokoll fra møtet. Hva skal en tillitsvalgt gjøre før saken sendes til klubbkontoret for å løftes til et høyere nivå

Rask kurspåmelding til

Anita Fløisvik: anita@safe.no

Kursutgifter, inkludert hotell og reise dekkes av SAFE. SAFE bestiller hotellovernatting. Deltaker må selv bestille transport, og får dette dekket ved reiseregning.

Foredragsholdere blir:

Tellef Hansen,

Owe Ingemann Waltherzøe og Mette Møllerop.

Opplysninger om hotell og program sendes ut i løpet av uke 19.

Social tagging:

Comments are closed.