Arbeidsledig? Søk passivt medlemskap! single

– I en utfordrende tid med mange permitteringer og oppsigelser er dessverre passivt medlemskap blitt et aktuelt tema for mange. Det er enkelt å søke passivt medlemskap via ”Min side”, sier medlemsansvarlig i SAFE, Nils Petter Rønningen.

Under personalia på «Min side» er det lagt inn et skjema der man fyller inn nødvendige data, som årsaken til søknaden om passivt medlemskap med fra- og til- dato, før man sender søknaden.

Innlogging til min side finner du under ”For medlemmer” i menyen øverst på hjemmesiden.

– Endringene blir umiddelbart registrert i medlemssystemet, og vi i administrasjonen kan raskt behandle søknaden, sier Rønningen..

På siden finner du også link til SAFEs vedtekter som omhandler retten til passivt medlemskap. Slikt medlemskap innvilges ved følgende forhold:

  1. Arbeidsløshet
  2. Verneplikt
  3. Skole/kurs, utdanning uten lønn
  4. Permittering/permisjon uten lønn

Du blir i ovennevnte tilfeller fritatt for kontingent. Advokatforsikringen bli automatisk videreført, Den koster kr. 50 per måned, men du kan reservere deg fra å delta i denne.

Du kan også be om å opprettholde ditt medlemskap ved å bli registrert som passivt medlem i henhold til SAFE-vedtektenes § 16.6, dersom du gir skriftlig melding om dette. Passivt medlemskap gjelder da ved følgende forhold:

  1. Pensjonering
  2. Uførhet
  3. Arbeidsavklaring.