Aleksandersen: – Kjøpekraften må styrkes single

– Oljearbeiderne har kommet dårligere ut økonomisk i forhold til andre grupper under lønnsoppgjørene de siste årene.  Vi trenger ikke bare opprettholde kjøpekraften, men også styrke den, sa tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen under åpningen av SAFEs tariffkonferanse på Sola tirsdag. 54 SAFE-tillitsvalgte deltok.

Aleksandersen hadde en gjennomgang av utviklingen de siste årene, og konkluderte slik: Tar man hensyn til reell inflasjon har vi  virkelig hatt en kraftig reallønnsnedgang ikke bare i fjor, men de siste 3 – 4 årene, fastslo han.

Roar Eilertsen fra De Facto var invitert for å gå gjennom nyttige fakta foran årets forhandlinger.  Blant annet dokumenterte han at, hensyntatt faktisk inflasjon, resulterte lønnsoppfjøret for industriarbeidere i 2016 i en reallønnsnedgang på 1,6 prosent. For oljearbeidere var fasit enda dårligere: Reallønnen gikk ned med 1,9 prosent.

– Tallene jeg har innhentet viser at dette har vært utviklingen over de siste 3 -4 årene, sa Eilertsen . Han manet forsamlingen til å stå på prinsippet om at de som skaper verdiene også skal ha sin rettmessige del av kaka.

Store deler av dagen var satt av til gruppearbeider innenfor de ulike tariffområdene i SAFE, der krav og strategier skulle drøftes. Resultatene av gruppearbeidene ble så presentert i plenum.

Aleksandersen er fornøyd, både med diskusjonene og innspillene til forhandlingsutvalg og forbundsstyre:

– Slike prosessser er alltid nyttige, og ikke minst samlende. Vi får testet innretning på krav, og spisset strategier. Og det gjelder både i forhold til årets mellomoppgjør, og inn mot  neste års hovedoppgjør, sier Roy Aleksandersen.

Forhandlingsdatoer:

Sokkeloverenskomsten: 22.- 23. mai

NR-avtalen:                     31. mai – 1. juni

Brønnserviceavtalen:     7. – 8. juni

Datoer for landavtalen med NOG er ikke endelig fastsatt, men blir i etterkant av sokkel-forhandlingene.