Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Alvorlige regelbrudd på Mongstad

Ptil har gjennomført gransking av gasslekkasjen på Mongstad-anlegget 25. oktober i fjor. Granskingen har avdekket alvorlige brudd på regelverket, og Statoil får varsel om pålegg. Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne gasslekkasjen ha ført til tap av menneskeliv, fastslår Ptil.

Last ned granskningsrapporten

Den 25. oktober 2016 oppsto det en lekkasje av hydrogenrik gass i forbindelse med arbeid på et bensinanlegg på Mongstad-anlegget. Gasslekkasjen oppsto da en operatør, etter at det var registrert gass i området, forsøkte å operere en ventil. Da operatøren vred på ventilen, knakk rørstussen med ventil av, slik at gassen fikk fritt utløp. Årsaken var at korrosjon under isolasjon hadde ført til at røret var gjennomrustet.

Nødavstenging og manuell trykkavlastning ble satt i verk, og personell evakuerte anlegget.

Korrosjon under isolasjon er et kjent problem på Mongstad. I 2012 var det også en alvorlig hendelse på Mongstad som skyldtes samme forhold., den gangen en damplekkasjel. Det har vært andre mindre alvorlige lekkasjer i mellomtiden.

Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne gasslekkasjen ha ført til tap av menneskeliv. Granskingen avdekket flere alvorlige brudd på regelverket:

  • Anlegget var ikke blitt forsvarlig vedlikeholdt
  • Mangelfull risikovurdering før oppstart av aktivitet

 På bakgrunn av funnene som er gjort i granskingen har Ptil gitt Statoil følgende varsel om pålegg:

”Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. teknisk og operasjonell forskrift §58 om vedlikehold, pålegger vi Statoil å etablere robuste planer for overflateprogrammet på anlegget med hensyn til ressurser og tidsbruk. Planene skal sikre at anlegget på Mongstad blir forsvarlig vedlikeholdt, jf. rapportens kapittel 7.1.1.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. teknisk og operasjonell forskrift §55 om planlegging, pålegger vi Statoil å etablere tiltak som sikrer at risiko i forbindelse med videre planlegging og gjennomføring av overflateprogrammet på anlegget blir vurdert og håndtert på en forsvarlig måte, jf. rapportens kapittel 7.1.2.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 28.4.2017.”

Social tagging: >

Comments are closed.