Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Brudd på regelverket på Statfjord A

Ptils gransking av brannen i utstyrsskaftet på Statfjord A 16. oktober i fjor har avdekket brudd på regelverket.Hendelsen skjedde under lossing av olje fra lagercellene på Statfjord A til lasteskip.

Last ned rapporten

Et utmattingsbrudd i en aksling i effektbryteren som skulle bryte strømmen til motoren til en av lastepumpene, medførte at pumpen fortsatte å gå. Informasjonen på skjermer i kontrollrommet tydet på at pumpen hadde stoppet. I 51 minutter ble det derfor pumpet råolje mot stengt ventil, og temperaturen i råoljen steg fra 33°C til 344°C.

Den høye temperaturen, kombinert med kraftig vibrasjon på pumpen, medførte at råolje lekket ut ved pumpetetningene og antente. I tillegg har det vært fyr i råolje som har lekket ut inne i en isolasjonskasse tilknyttet tetningsoljesystemet.

Brannen var begrenset av mengden olje som lekket ut.Brannen ble først detektert av en flammedetektor på lastepumpedekk, og ble etter hvert slokket ved bruk av overrislingsanlegget i rommet. Ingen personer ble skadet i hendelsen.

 Ptil vurderer det slik at brannen ikke ville ha eskalert selv ved en langvarig lekkasje, gitt at brannvannssystemet fungerte. Hendelsen hadde ikke storulykkepotensial.

 Det er identifisert tre avvik og fire forbedringspunkter.  Avvikene omfatter undersøkelse og forbedringstiltak etter tidligere hendelse, vedlikehold av avstengingsventiler og blokkering av sikkerhetssystemer. Forbedringspunktene er knyttet til alarmtekster, rollekonflikt i beredskapsorganisasjon, kompetanse og opplæring og generell alarm og etablering av beredskapsorganisasjon.

Statoil er bedt om å redegjøre for hvordan avvikene blir håndtert, og om en vurdering av forbedringspunktene som er identifisert.

 

Social tagging: >

Comments are closed.