SAFE i høring om flerbruksfartøyer single

SAFE var tirsdag i høring om Ptils rapport om flerbruksfartøyer i norsk oljevirksomhet. – Vi fikk understreket nødvendigheten av en bedre regulering på dette området overfor toppledelsen i tre departementer, sier 2. nestleder og HMS-ansvarlig Roy Erling Furre. Hein Arve Stava fra SAFE i Deep Ocean deltok også i høringen.Fra regjeringen møtte statsråd Anniken Hauglie og statssekretær Christl Kvam fra Arbeids- og sosialdepartmenet, statsråd Terje Søviknes og statssekretær Kjell-Børge Freiberg fra Olje-og energidepartementet, mens statssekretær Dilek Ayhan representerte Nærings-og fiskeridepartementet.

Regjeringen behandler nå Ptil-rapporten ”Bruken av flerbruksfartøyer på norsk sokkel” som ble levert i fjør høst, og gårsdagens høring er en del av regjeringens behandling. Representanter fra både arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgivere var invitert.

– Vi pekte på at rapporten er en grei beskrivelse av dagens situasjon, men at den dessverre ikke kommer med konkrete forslag til nye reguleringer for å ivareta norske oljearbeidere som jobber på disse fartøyene. I den sammenheng understreket vi at rapporten imidlertid fastslår at verken petroleumsloven, arbeidsmiljøloven eller internasjonal rett er til hinder for å innføre en bedre regulering på dette området, sier Furre.

SAFE ser at den økende internasjonaliseringen innen flerbruksfartøy med strukturer med utrygge ansettelsesforhold og sosial dumping fratar arbeidstakerne mulighet til innflytelse over egne arbeidsforhold. Verneombudsordning, varsling, medbestemmelse og deltakelse i HMS-arbeidet kan ikke ivaretas i tråd med norsk praksis, og strider derfor med målsettingene i petroleumsloven og petroleumsregelverket for øvrig.

– Ingen av våre medlemmer på disse fartøyene har noen gang sett en myndighetsperson fra flaggstaten føre tilsyn med verken arbeidsmiljø eller petroleumssikkerhet om bord. Derfor trenger vi en lovendring som gjør Ptil til ansvarlig tilsynsmyndighet – i tillegg til de kravene som stilles fra maritime myndigheter og flaggstatene. Det handler kun om politisk vilje for at problemene vi har i dag blir løst, framholder Furre.

I høringen understreket SAFE også at et godt sikkerhetsarbeid er avhengig av et godt arbeidsmiljø. – Dårlige arbeidsforhold og sosial dumping vil føre til stor gjennomtrekk av ansatte – med forvitring av kompetanse og dårlig rekruttering som resultat. Med ordnede arbeidsforhold vil man imidlertid oppnå høy sikkerhet i operasjonene i tillegg til teknologiutvikling

– I sum mener jeg arbeidstakerorganisasjonene som deltok i høringen ga regjeringen viktige føringer på det videre arbeidet på området. Organisasjonene utfylte hverandre på en god måte. Arbeidsministeren ba om å få skriftlige innspill, og det skal vi selvsagt levere på, sier Furre.