Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Tillitsvalgtapparatet presses hardt, viser ny rapport

En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, dokumenterer at arbeidstakermedvirkning og trepartssamarbeid angripes. Rapporten dokumenterer og at i flere bedrifter i olje- og gassindustrien er arbeidsgiverne og bedriftseierne på god vei til å lykkes med angrepene.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra SAFE, og er basert på en omfattende spørreundersøkelse hvor 2196 medlemmer i SAFE har deltatt. Rapporten ser på roller, forventninger og normer som preger partssamarbeid, medbestemmelse og medvirkning blant tillitsvalgte og verneombud i SAFE.

Med i undersøkelsen er også et casestudie ved Shells anlegg på Nyhamna ved Molde. Den tar opp organisering og styring av vernetjenestene ved anlegget, og beskriver og dokumenterer prosessen anleggets hovedverneombud ble utsatt for. Hovedverneombudet ble til slutt oppsagt.

Prosjektleder Bitten Nordrik, seniorforsker Eivind Falkum og Mari Holm Ingelsrud i AFI er ansvarlige for rapporten.

MBB 2016 brukes som bakgrunn for sammenlikning

Medbestemmelsesbarometeret 2016, MBB, eies av Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Forskerforbundet (FF), Lederne, Legeforeningen, Politiets Fellesforbund, SAFE og AFI. Undersøkelsen har brukt data og spørsmål fra MBB for å få et sammenlikningsgrunnlag mot SAFEs medlemsundersøkelse. Størst oppmerksomhet har svar fra ansatte i olje-, gass- og energisektoren fått for å gi et godt grunnlag for sammenlikning med svarene fra SAFEs medlemmer.

Fryktkultur

Rapporten viser til fulle hva som er vår største frykt, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

– Rapporten klarer å synliggjøre og dokumentere den magefølelsen mange tillitsvalgte har kjent over lang tid: at vi ikke lenger er en del av partssamarbeidet eller deltar i arbeidslivet i tråd med lover og regelverk.

Flere må våkne, påpeker Hilde-Marit Rysst og Roy Erling Furre, HMS-ansvarlig og 2. nestleder i SAFE.

– Selv om rapportens case er hentet fra Shell, samsvarer dette med funnene i Medbestemmelsesbarometeret, MBB, totalt sett. Tillitsvalgte opplever tilsidesettelse og stadig mindre involvering.

Rapporten er et resultat av de utfordringer vi har hatt over mange år.

– Fryktkultur er et dekkende uttrykk. Dessverre beskriver denne kulturen arbeidsdagen til mange arbeidstakere, sier Rysst og Furre.

Rapporten viser hvilke styringssystemer Shell bruker som resulterer i en slik fryktkultur. Et eksempel er krav om at den enkelte ansatte skal rapportere det Shell definerer som regelbrudd. Dersom den ansatte unnlater å rapportere en kollega, og en tredjeperson observerer dette, skal begge rapporteres. Bekreftet regelbrudd kan i verste fall medføre oppsigelse.

– På godt norsk kalles dette for tysting, sier SAFE-lederne. Det er definitivt ingen god og konstruktiv måte å jobbe på for å få et sikkert og trygt arbeidsmiljø.

Er denne saken spesiell for Nyhavna?

– Nei, ikke nødvendigvis, men vi har hatt utfordringer her som vi ikke har andre steder. Derfor valgte vi jo også å undersøke nettopp her.

Tilbakemeldingene fra SAFEs tillitsvalgte og medlemmer viser at rapporten er representativ for arbeidslivet.

Partssamarbeidet

I olje- og gassindustrien har partssamarbeid, medbestemmelse og medvirkning hatt høy status siden oppstarten i slutten av 60-årene, sier Roy Erling Furre.

– De særegne sikkerhetsproblemene i bransjen førte til at vernetjenesten ble en viktig del av beslutningsprosessene i operatørselskapene og etter hvert også i leverandørindustrien.

Tillitsmannsapparatet fikk en viktig rolle, og industrien etablerte tidlig et formelt trepartssamarbeid hvor Petroleumstilsynet, Ptil, arbeidsgiverne og arbeidstakerne i bransjen jobbet sammen for å styrke HMS og miljøsikkerhet.

Både rapporten og MBB 2016 viser at tillitsforholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere er under press. Tillit er ferskvare. Ryker det, ryker også forutsetningen for partssamarbeid på arbeidsplassene og i trepartssamarbeidet.

Rapporten skal brukes

Rapporten er et viktig grunnlag for om mulig, etablere tillitsforholdet mellom partene på nytt.

– Vi vil også bruke rapporten som en lærebok på alle arenaer opp mot myndigheter, arbeidsgivere og politikere. Ikke minst vil den bli brukt i alle fora hvor tillitsvalgte er samlet, sier Hilde-Marit Rysst. Det innbefatter også vår egen hovedorganisasjon YS. Alle hovedorganisasjonene må på banen og ta stilling til den situasjonen arbeidslivet og arbeidstakerne nå står oppi. De må gjøre seg kjent med innholdet i rapporten og ta stilling til hvordan partene skal løse disse utfordringene.

SAFE forbundsundersøkelse

For ytterligere informasjon, kontakt

Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst: mobiltelefon: +47926 00 257

2. nestleder og HMS-ansvarlig, Roy Erling Furre: +47975 61 889

Hilde-Marit Rysst er tilgjengelig til og med onsdag 1.februar.

Social tagging:

Comments are closed.