Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

– Skuffende om LoVe

– Forslaget fra Aps programkomite om bare å åpne for konsekvensutredning for Nordland 6 er skuffende. Dette er et dårlig kompromissforslag for oljenæringen, sier 1. nesteleder i SAFE, Roy Aleksandersen. SAFE mener at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen må konsekvensutredes i sin helhet.

Kompromissforslaget fra Arbeiderpartiets programkomité innebærer at deler av områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja vernes for oljevirksomhet, mens andre deler åpnes for konsekvensutredning.

Programkomiteen går inn for konsekvensutredning av Nordland 6 – havområdene sør for Lofoten som ligger lengst fra land. Begrunnelsen er at det allerede i dag utvinnes olje og gass i deler av området, og det er infrastruktur på plass for petroleumsvirksomhet.

Programkomiteen foreslår videre at det ikke åpnes for konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2 i neste stortingsperiode, og at Lofotodden nasjonalpark etableres, der havområdene i et belte på 50 km fra land gjøres til petroleumsfri sone.

– SAFE har ment, og mener, at en konsekvensutredning av hele LoVe er det beste grunnlaget for å ta en endelig vurdering av hvilke områder som skal åpnes for leting og utvinning. En kvalifisert beslutning må hvile på kunnskap og fakta. Siste ord er ikke sagt i denne saken, og SAFE vil fortsette arbeidet for å politisk gjennomslag for vårt syn, sier Aleksandersen.

SAFEs landsmøter har i en årrekke vedtatt resolusjoner med krav om konsekvensutredning for hele LoVe , sist på landsmøtet i november 2016.

 

Social tagging:

Comments are closed.