Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Dobbel granskning av Scarabeo-brann

Petroleumstilsynet (Ptil) har besluttet å iverksette gransking av brannen i et maskinrom på Scarabeo 5 på Njord-feltet 22. november. Politiet har også igangsatt etterforskning av saken.

En granskningsgruppe fra Ptil reiser ut til innretningen 24. november. Gruppen vil også bistå politiet i deres etterforskning av samme hendelse.

Scarabeo 5 opereres av Saipem Norwegian Branch. Operatør på Njord er Statoil.

Målet med Ptils gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Social tagging:

Comments are closed.