Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Resolusjoner vedtatt på landsmøtet

SAFEs landsmøte 2016 krever i en resolusjon at Aleksander Kielland-ulykken må granskes på ny. Forbundet finner det oppsiktsvekkende at regjeringen stiller seg negativ til at sannheten bak Kielland-ulykken skal komme fram.Landsmøtet mener dette underbygger mistanken om at noe holdes skjult. I resolusjonen ber SAFE samtlige partier på Stortinget om å sette saken på dagordenen. Landsmøtet krever også konsekvensutrening av Lofoten og Vesterålen.

Aleksander Kielland – Krav om ny granskning.
Aleksander Kielland ulykken, der 123 oljearbeidere mistet sitt liv er norgeshistoriens største industriulykke. Teamet som arbeider med boka Råolje, har bragt til torgs nye opplysninger om mulige årsaker til denne katastrofen. Disse opplysningene må undersøkes nærmere slik at alle uavklarte og hemmeligstemplede opplysninger blir offentligjort.

Oljearbeideres liv og helse er på mange måter medaljens bakside av de enorme inntektene som denne industrien har tilført det norske velferdssamfunn. At regjeringen stiller seg negativ til at sannheten bak Aleksander Kielland ulykken skal granskes på nytt, finner vi oppsiktsvekkende. Dette underbygger mistanken om at noe skal holdes skjult, og det finner vi helt uakseptabelt, og ber igjen samtlige partier på Stortinget å sette denne saken på dagsorden.

Som den eneste fagforeningen, dannet av oljearbeiderne selv, har vi den klare oppfatning at hele samfunnet må få vite sannheten bak denne katastrofen. De etterlatte, som bærer det største offeret i vår bransje, har et stort behov for den hele og fulle sannhet. SAFE er bekymret for at i årene som kommer vil vi bli vitne til en ny storulykke på norsk sokkel. Dette som følge av ensidig fokus på målstyring og prestasjonsbasert kompensasjon for ledere. Varslerne blir ikke tatt på alvor og i stor grad ignorert

Landsmøtet vil også rette en stor takk til teamet bak boka Råolje, for deres systematiske og grundige arbeid med boka Råolje, og vi ser frem til et videre samarbeid for å få sannheten frem.

Tilsynsordning for flerbruksfartøy

SAFE Landsmøte stiller seg bak en tilsynsordning for flerbruksfartøy. Tilsynsordningen bør legges til Petroleumstilsynet.

Lofoten og Vesterålen

SAFE Landsmøte 2016 går inn for konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

 

Social tagging:

Comments are closed.