Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

SAFEs landsmøte er i gang

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst åpnet onsdag formiddag SAFEs landsmøte på Clarion Air Hotell på Sola. – Landsmøtet avholdes i en krevende tid for bransjen, og det vil også gjenspeile seg i noen av de sakene vi skal gjennom, sa Rysst i sin åpningstale. Det er satt av to dager til møtet som avsluttes torsdag ettermiddag.

På dagsordenen står ordinære landsmøtesaker som beretning, gjennomgang av regnskap og budsjett med tilhørende debatt.

Onsdag  vil landsmøtet også ta i mot gjester som er invitert. Oljedirektør Bente Nyland skal snakke om oljebransjens framtid, mens Ptil-direktør Anne Myhrvold tar for seg sikkerhetsutfordringene i bransjen. Landsmøtet får også en gjennomgang av Johan Sverdrup-prosjektet. Prosjektleder Kjetil Digre i Statoil og Tor Egil Løvli, forbundsstyremedlem i SAFE og hovedverneombud i prosjektet, tar seg av den presentasjonen.

Eivind Falkum fra Arbeidsforskningsinstituttet, AFI skal informere om medbestemmelsesundersøkelsen. Nei til EU-leder Kathrine Klevland skal gå nærmere inn på hva TTIP og TISA er og hvilke virkninger avtalene kan få for arbeidsfolk. I tillegg får landsmøtet informasjon fra SAFES samarbeidspartnere  innen forsikring og medlemsfordeler.

Leder i SAFE-Ung, Marie Wenneberg skal fortelle om Ung-arbeidet, og representanter fra ISO-klubbene skal fortelle hvorfor de vil fortsette å slåss for sine lønns- og arbeidsvilkår gjennom fortsatt medlemskap i SAFE.

På landsmøtets andre dag skal budsjettet behandles og vedtas, før forfatterne av Råoljeboken, Marie Smith Solbakken, Ellen Kongsvik og Tord Paulsen presenterer sitt arbeid.

Landsmøtet skal debattere rettstilstanden i arbeidslivet, kontraktspolitikk og rammevilkår i oljebransjen. HMS-ansvarlig Roy Erling Furre skal gi status for HMS-arbeidet i SAFE og næringen ellers. Intern organisasjonsutvikling i SAFE, skal også diskuteres, der Hilde -Marit Rysst innleder.

Hun minnet i sin åpningstale om at bransjen i år markerer at det er 50 år siden Norge fikk det som i dag er landets klart viktigste næring, og avsluttet optimistisk:

– Velkommen til SAFE-landsmøtet 2016 – og til 50 nye år for vår næring, sa Rysst.

Social tagging: >

Comments are closed.