Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Furre:- Skuffet over Ptil

Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, er skuffet over at Ptil ikke sørget for at Statoil setter seg ned ved bordet med ansattrepresentanter, fagforeninger og vernetjenesten, da tilsynet hadde hastemøte med Statoil om sikkerhetsnivået i selskapet onsdag.

Statoil var innkalt til hastemøte hos Ptil for å redegjøre for hvorfor de har hatt en rekke alvorlige hendelser med fare for tap av liv de siste to ukene.

– Vi ba dem se etter om det er likheter mellom hendelsene, og om det er en sammenheng mellom hendelsene og de endringene som pågår i selskapet, sa Ptil-direktør Anne Myhrvold til NTB etter møtet. Foreløpig har Statoil kun fått beskjed om å se på årsaksforhold og sammenhenger.

– Det er mange ledd før man går til stans av virksomhet, sa Myhrvold.

Furre mener Ptil bør gå tyngre inn, og bruke kraftigere verktøy enn signalene etter møtet tyder på at Ptil vil gjøre.

– Statoil bør ta en timeout, kanskje stenge ned der man har problemer og der arbeidstakere gir uttrykk for at sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt. De må skjønne alvoret, sier Furre.

Han kjenner seg på ingen måte igjen i det Statoils sjef for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund Nylund, hevder, nemlig at Statoil-ledelsen gjennom hele kuttprosessen, har hatt god dialog og gode diskusjoner med tillitsvalgte og vernetjenesten.

– Sentrale tillitsvalgte i Statoil slår fast at det ikke er et reelt samarbeid. De blir høflig informert, men ikke inkludert, og de har ingen mulighet til å påvirke beslutninger. Det bryter med lover og regler og sunn fornuft, fastslår Furre.

Social tagging:

Comments are closed.