Furre: – Har aldri opplevd maken single

Etter seks alvorlige hendelser i løpet av knapt to uker må Statoil i dag møte hos Ptil for å forklare seg. Senest i går var det en lekkasje, denne gang på Mongstad. – Jeg har aldri opplevd maken, det er helt unikt og ekstremt, sier HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre, til NRK.

Siden 12. oktober har det vært 6 hendelser på Statoil-opererte installasjoner og anlegg. Ved flere av dem var det fare for at liv kunne gått tapt:

12.oktober:Lekkasje ved Sture-terminalen

  1. oktober: Lekkasje på Troll-feltet

16.oktober: Brann på Statfjord A

  1. oktober:Lekkasje på Gullfaks A

23.oktober: Lekkasje på Snorre A

  1. oktober: Lekkasje på Mongstad-terminalen

Furre presiserer at man ikke kjenner årsakene til hendelsene ennå, og at noen av dem er under gransking, men sier han er sjokkert over det som har skjedd de siste to ukene.

– Nå må Petroleumstilsynet slå neven i bordet, og be Statoil stoppe opp. noen må trå bremsen helt i bånn eller så står vi midt oppe i en storulykke før vi aner ordet av det.

– Antall hendelser og omfanget gir meg en svært dårlig magefølelse. Vi står oppe i en heseblesende tid med omstillinger og kostnadsfokus. Jeg gjør meg noen tanker om at ansatte som normalt jobber med helse, miljø og sikkerhet nå må bruke ressursene sine på prosessene i forbindelse med nedbemanninger og kostnadskutt, sier Furre.

Les mer: Statoil kalles inn på teppet