Stena Don-kontrakt termineres single

Statoil har terminert kontrakten med Stena Don på Troll-feltet. Riggen står dermed uten oppdrag fra november. Kontrakten med Statoil løp opprinnelig til februar neste år. – Trist beskjed å få, nå får vi gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon, sier leder i SAFE i Stena, Stig Rune Refvik.

– Beskjeden vi har fått fra bedriften er at oppdragsgiver Statoil ikke har boreprogram for riggen etter at den pågående boreoperasjonen avsluttes i begynnelsen eller midten av november. Det ligger derfor an til at riggen må gå i opplag i påvente av ny kontrakt. Trøsten er at Stena Don har meget god ”karakterbok”,  og vi håper derfor at tiden i opplag blir forholdsvis kort, sier Refvik.

Det er 180 ansatte som blir berørt av termineringen. Refvik håper at riggen kan holdes ”varm” og klar for nye oppdrag på norsk sokkel.

– Det er for tidlig å si hva som skjer, men vi håper jo at det skal være mulig å finne solidariske ordninger, slik at de ansatte beholdes i selskapet, og at riggen kan være operativ igjen på kort varsel, sier Refvik.