Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

YS Arbeidslivsbarometer: – Vilje til omstilling

YS Arbeidslivsbarometer for 2016 viser mer usikkerhet og mindre trygghet. – Vi stabilitet, men samtidig en svak negativ trend på noen områder. Vi er inne i en tid med mye usikkerhet knyttet til økonomi, arbeid og vekst. Da er det ikke rart at folks bekymringer øker, sier YS-leder Jorunn Berland.

Les mer: YS Arbeidslivsbarometer 2016

Andelen som er bekymret for å miste jobben eller bli arbeidsledig har økt de to siste årene.

Fagforeningene står fortsatt sterkt.

Oppslutningen om den kollektive lønnsdannelsen er stabil.

Arbeidstakere ønsker ikke større lønnsforskjeller. Likestillingen i hjemmet går raskere framover enn likestillingen i arbeidslivet, men kvinner og menn har fortsatt ulik forståelse av hvordan omsorgsoppgaver fordeles mellom kjønnene.

Det er fortsatt fles kvinner som jobber deltid. Hensynet til egen helse er en av årsakene.

– Til tross for at usikkerheten øker er arbeidstakerne klare for å bidra til omstillinger. Vi er villige til å påta oss nye oppgaver og utvikle kompetansen vår, sier YS-leder Jorunn Berland.
 

Social tagging:

Comments are closed.